CASA CORPULUI DIDACTIC ”GRIGORE TĂBĂCARU” BACĂU

Misiunea Casei Corpului Didactic ”Grigore Tăbăcaru” Bacău este promovarea inovaţiei şi a reformei în educaţie pentru dezvoltarea personală şi în profesie a personalului didactic, în corelaţie cu standardele ocupaţionale şi de formare continuă, cu standardele de calitate şi cu sistemul competenţelor profesionale şi transversale necesare evoluţiei în cariera didactică, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale şi europene în domeniul educaţiei.    
Your Title Here

This is a text box. Write your own content here. This is an excellent place for you to add a paragraph.


Your Title Here

This is a text box. Write your own content here. This is an excellent place for you to add a paragraph.


Your Title Here

This is a text box. Write your own content here. This is an excellent place for you to add a paragraph.Write your own content here.