CASA CORPULUI DIDACTIC ”GRIGORE TABACARU” BACĂU
CRED

„CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – cod SMIS 2014+:118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020


cod SMIS 2014+:118327


PREZENTARE

Acest proiect reprezintă o oportunitate ...


PARTENERI

Cursurile sunt furnizate de partenerii de proiect ...


OBIECTIVE

Principalele obiective ...


PROGRAME DE FORMARE

Programele ...


DISEMINARE ȘI VALORIZARE

Diseminarea și .....


REZULTATE

Rezultatele proiectului ....

acasa

WEBINARII

WORKSHOP „PREDAREA BAZATĂ PE ATAȘAMENT”


Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău organizează  joi, 17 iunie 2021, între 08.30 – 17.00, în Sala de ședințe a I.S.J. Bacău , workshop-ul cu tema  „Predarea bazată pe atașament” (vezi programul)

În cadrul seriei de evenimente didactice ”Atelierele CRED – Bune practici în educație” desfășurate la nivel național, Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău a organizat pe 17 iunie atelierul didactic ”Predarea bazată pe atașament”.

Acesta a avut loc în Sala de ședințe a Inspectoratului Școlar al județului Bacău, în intervalul orar 8.30-17.00.

Activitatea a debutat cu prezentarea stadiului de implementare a proiectului ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED” la nivel național (prof. Gabriela Bratu, Ministerul Educației), regional (prof. Sorin Luca, diirector CCD Botoșani) și județean (prof. dr. Gabriel Leahu, director CCD Bacău).

Cele patru sesiuni ale workshop-ului - Dezvoltarea normativă a sistemului de atașament, Coreglarea ca premisă esențială pentru un creier deschis la învățare, Provocările ”ne-educabililor” și Cultura clasei tribale, încheierea sănătoasă a relației învățător-învățăcel - au fost susţinute de dna lect. univ. dr. Oana Dănilă ,   Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

La activități au participat 55 de cadre didactice selectate, la care s-au adăugat formatori și reprezentanți ai unor ONG-uri.

Workshop-ul s-a desfășurat în format blended learning, 29 de participanţi faţă-în-faţă şi 26 de participanţi conectaţi online

În cadrul proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți - CRED”, Ministerul Educației organizează o serie de 90 de workshop-uri, sub genericul ”Atelierele CRED – Bune practici în educație”.

Acestea se desfășoară pe parcursul a doi ani școlari, în toate județele țării, în colaborare cu casele corpului didactic.

  „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED este un proiect de anvergură pentru sistemul educațional românesc și vizează învățământul primar și cel gimnazial. CRED este, totodată, parte integrantă a Strategiei Europa 2020, prin Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, se implementează la nivel național și are 12 parteneri (instituții publice): Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare și 3 Inspectorate școlare.

link presa


UNESCO organizează „Premiile Internaționale pentru Alfabetizare”


Un nou eveniment online marca ”Proiectul CRED”,

până la data de  13 iunie 2021, sunt deschise înscrierile în competiția „Premiile Internaționale pentru Alfabetizare UNESCO”.

Anul acesta, proiectele și programele propuse sunt solicitate să reflecte tema „Învățare incluzivă la distanță și alfabetizare digitală”.

Tema evidențiază practicile inovatoare pe care promotorii de alfabetizare le-au inițiat ca modalitate de a asigura continuitatea alfabetizării în timpul crizei COVID-19. De-a lungul pandemiei, învățarea la distanță a prezentat multe fețe și a fost susținută de soluții de înaltă și scăzută tehnologie, precum și de învățare hibridă care combina învățarea față în față.

Instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale și persoanele care promovează alfabetizarea prin proiecte și programe sunt invitate să consulte   criteriile de selecție (click pentru acces), iar în cazul în care le îndeplinesc să își exprime interesul pentru candidatură prin intermediul   platformei online (click pentru acces)   până la data de   13 iunie 2021,   exclusiv în limbile engleză sau franceză.

Ulterior, Comisia Națională a României pentru UNESCO va selecta cele mai bune idei, care vor trebui dezvoltate de către candidați, înainte de a fi trimise către UNESCO. Nominalizările vor fi evaluate de un juriu internațional independent, compus din cinci experți, pe baza criteriilor de selecție. Pe baza recomandărilor juriului internațional, Directorul – General UNESCO va selecta finaliștii care vor fi premiați cu ocazia Zilei Internaționale a Alfabetizării,   8 septembrie.

  Întrebările suplimentare pot fi adresate direct reprezentantului organizatorului, UNESCO, dna Cristina Butescu, expert CNR UNESCO, la adresa de mail   cnr@cnr-unesco.ro .Serie de evenimente online marca ”Proiectul CRED”


Un nou eveniment online marca ”Proiectul CRED”,   miercuri, 14 aprilie, orele 16:00 – 17:30,   , acesta fiind transmis live pe pagina de Facebook ”Proiectul CRED”.
Evenimentul* „Formarea CRED: pasul necesar către activitatea didactică inovatoare susținută de competențe digitale” va fi unul dinamic, interactiv, fiind bazat pe dialog și schimburi relevante de informații și idei.
Rezervați-vă, așadar, aproximativ două ore pentru a urmări discuțiile dintre membrii echipei CRED, deopotrivă formatori, cursanți și experți ai proiectului.

Totodată, au început deja înscrierile pentru   Seria a 8-a   de formare CRED, cursurile urmând   să se desfășoare, exclusiv în format online, în perioada 17 mai – 31 iulie 2021.
În cazul în care aveți colegi care își doresc sau au intenția să participe la formarea CRED, vă rugăm să împărtășiți cu ei această informație, invitându-i totodată să acceseze   site-ul proiectului,   www.educred.ro,   pentru toate informațiile necesare înscrierii.

*Evenimentul online „Formarea CRED: pasul necesar către activitatea didactică inovatoare susținută de competențe digitale” are loc   miercuri, 14 aprilie, de la ora 16:00, și poate fi urmărit LIVE pe pagina Facebook „Proiectul CRED” – click petru acces
https://www.facebook.com/events/122630703179869


Serie de evenimente online marca ”Proiectul CRED”

Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la noua serie de evenimente   online   marca ”Proiectul CRED”: „Curriculum relevant, educație deschisă: un an de învățare online”

  Seria debutează   miercuri, 10 martie, ora 18.30. 

La eveniment participă experți în educație, cadre didactice din mediul universitar, iar   transmisiunea   live,   pe pagina Facebook „Proiectul CRED”, permite și interacțiunea cu publicul.

Contextul epidemiologic din ultimul an a impus o serie de schimbări majore și, implicit, a presupus numeroase adaptări la situația întâmpinată.

  Astfel, în cazul sistemului educațional, resursele online de predare-învățare-evaluare au devenit cele mai accesibile soluții, în majoritatea cazurilor.

  Un mod de lucru nou, implementat atât de rapid, necesită însă, ulterior, studii și analize     amănunțite.

  De aceea, un colectiv, format din cadre didactice universitare și cercetători cu preocupări constante pentru inovare în educație prin utilizarea resurselor și instrumentelor digitale, a inițiat   o amplă cercetare evaluativă privind desfășurarea activităților cu elevii în perioada de suspendare a activității față-în-față, în perioada martie 2020 – februarie 2021. 

Seria evenimentelor   online   „Curriculum relevant, educație deschisă: un an de învățare online”   urmărește analizarea publică a datelor colectate și interpretate și, totodată, transmiterea unor recomandări relevante și utile,   emise de profesioniști din domeniu, plecând de la rezultatele obținute. 

Având în vedere importanța și relevanța unei astfel de cercetări pentru activitatea noastră,   a tuturor   - atât în cadrul Proiectului CRED, cât și în alte demersuri și activități legate de sfera educațională -   vă adresăm invitația de a participa la evenimentul de miercuri, 10 martie, ora 18:30, transmis în direct pe pagina   Facebook „Proiectul CRED” (click pentru acces) .

La cercetare au participat   peste 10.000 de profesori din învățământul preuniversitar,   rezultatele acesteia indicând avantajele implementării unui învățământ exclusiv   online, dar și problemele întâmpinate, scopul studiului urmărind totodată identificarea și implementarea soluțiilor de optimizare. 

În realizarea studiului au fost implicați și experți în educație din cadrul proiectului nostru, „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.

Colectivul de cercetare este format din cadre didactice universitare și cercetători de la Universitatea din București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea de Vest, Universitatea Babeș-Bolyai, Proiectul ”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED,   Proiectul   privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project –   ROSE ), Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație - CNPEE.  

  „Un segment important al cadrelor didactice devine mai eficient. E un proces de durată, abia început, accelerat de pandemie, și este evidentă contribuția unor proiecte mari cum este proiectul CRED, precum și aportul «extern» din acest ultim an – companii, ONG-uri, părinți. Începem să înțelegem mai bine ce se întâmplă și ce nu se întâmplă în educație, înțelegem că ne putem implica și începem să avem cu toții așteptări mai mari și mai adecvate educației secolului nostru” - conf.univ.dr. Merima Carmen Petrovici, manager al proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED. 

Participarea în număr cât mai mare a reprezentanților tuturor actorilor din sistemul educațional crește în mod exponențial posibilitatea de a găsi soluții cât mai solide, cât mai complexe și cât mai relevante la problemele identificate   în cadrul cercetării.

Nevedem, așadar, miercuri,10 martie, ora 18:30, pe pagina Facebook „Proiectul CRED”.

sus

Eveniment   online   marca ”Proiectul CRED”.

Ne face o deosebită plăcere să vă invităm   joi, 10 decembrie 2020, orele 14:00-16:00,   la un nou   eveniment   online   marca ”Proiectul CRED”.

  Evenimentul   „Cadrul de referință pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național”   este   centrat pe două documente de referință elaborate și definitivate în cadrul proiectului nostru,   ”Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – CRED,   documente aprobate   prin Ordin al Ministrului Educației și Cercetării.

  Importanța și valoarea adăugată a acestora pentru sistemul de educație din România va fi evidențiată de către   experți în educație,   cercetători și cadre didactice din mediul preuniversitar și universitar   implicate nemijlocit în elaborarea documentului, cât și de către   oficiali ai Ministerului Educației și Cercetării (MEC),   Președinției României și ai unor ONG-uri reprezentative din educație, toți aceștia fiind de altfel   parteneri permanenți de dialog în amplul și complexul demers de elaborare   a celor două documente.

Astfel, ne vor fi alături:

·            Mihaela POPA, Secretar de Stat pentru proiectele cu finanțare externă, Ministerul Educației și Cercetării;

·            Sorin ION, Secretar de Stat pentru învățământ preuniversitar, Ministerul Educației și Cercetării;

·            Ligia DECA, Consilier prezidențial, Departamentul pentru Educație și Cercetare, Administrația Prezidențială;

·            Oana MOȘOIU, Lector universitar, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București;

·            Daniela VIȘOIANU, Președintă, Federația „Coaliția pentru Educație”;

·            Merima Carmen PETROVICI, Managerul Proiectului CRED;

·            Ciprian FARTUȘNIC, Coordonator partener Proiectul CRED - CNPEE;

·            Eugen PALADE, Expert politici educaționale Proiectul CRED;

·            Titel IORDACHE, Expert CDȘ Proiectul CRED.

  Având convingerea că   numai împreună putem duce mai departe sistemul educațional românesc pe drumul coerenței, al modernizării și al stabilității,   vă invităm să ne fiți alături la acest important eveniment, fie pe   pagina de   Facebook „Proiectul CRED” , fie   prin platforma Teams Live Event (link de conectare   bit.ly/3mTPJEK )

Vă trimitem,   în atașament, afișul evenimentului,   în cazul în care doriți să împărtășiți informațiile referitoare la eveniment cu alte persoane din mediul în care vă desfășurați activitatea.

  Pe curând, Stimați parteneri de muncă și de drum!

 Colegii din Comunitatea CRED

sus

Cadrul de referință pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național

Va reamintim ca se afla in desfasurare conferinta CRED  " Cadrul de referință pentru proiectarea, actualizarea și evaluarea Curriculumului național"

Puteti urmări evenimentul la adresele:      bit.ly/3mTPJEK  

SERIA DE WEBINARII „DIGITALIZAREA ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚARE, PAS CU PAS” - PARTEA A VI- A

Seria webinarelor „Digitalizarea în procesul de învățare, pas cu pas”,

organizată din inițiativa proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED, a ajuns la a VI-a ediție.

Vă invităm miercuri, 18 noiembrie, orele 16.00, pe platf orma Teams Live Events -   bit.ly/33g2DW2

De asemenea, webinarul va fi difuzat LIVE pe pagina   Facebook „Proiectul CRED”.

sus

SERIA DE WEBINARII „DIGITALIZAREA ÎN PROCESUL DE ÎNVĂȚARE, PAS CU PAS” - PARTEA A V-A

Seria webinarelor „Digitalizarea în procesul de învățare, pas cu pas”,

organizată din inițiativa proiectului nostru, „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED, a ajuns la a V-a ediție.
Această întâlnire abordează o tematică de interes pentru profesori, elevi și părinți, deopotrivă: aplicația PowerPoint, un suport pe care îl putem integra cu ușurință în orice context de învățare și care ne ajută să captivăm audiența și să ne atingem obiectivele.

Vă invităm miercuri, 18 noiembrie, orele 16.00, pe platf orma Live Events:   https://bit.ly/3kCtlxK

Totodată, cadrele didactice vor primi informații utile și cu privire la modalitatea de obținere a certificărilor Microsoft acreditate de MEC.

Webinarul va fi difuzat LIVE pe pagina   Facebook „Proiectul CRED”.

sus

Seria de webinare „Digitalizarea în procesul de învățare, pas cu pas” - Partea a III-a

Pe parcursul celui de-al treilea webinar al seriei, veți afla detalii despre platforma LIVRESQ, utilă în crearea lecțiilor online interactive.

Mai mult, vom discuta și despre Resursele Educaționale Deschise, una dintre prezentări având ca subiect platforma: red.educred.ro
Așadar, vă invităm să participați la webinar, miercuri, 28 octombrie, de la ora 16.00.
Evenimentul va fi transmis LIVE, prin pagina Facebook „Proiectul CRED” – click pentru acces
Link de conectare prin Microsoft Teams - bit.ly/35DkaaS

Seria de webinare „Digitalizarea în procesul de învățare, pas cu pas” - Partea a IV-a

Noi informații utile în procesul didactic online urmează să fie prezentate, în cel de-al patrulea webinar din seria „Digitalizarea în procesul de învățare, pas cu pas”, organizată din inițiativa proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.

Vă invităm la cea de-a patra întâlnire virtuală, programată pentru ziua de miercuri, 4 noiembrie 2020, orele 16:00.

Webinarul acestei săptămâni este organizat în parteneriat cu experții Edu Apps, care vă vor arăta cum să configuraţi un curs Classrom, în doar câteva minute.
Demonstrația din Classroom se anunță a fi una deosebit de interactivă și utilă, cu recrearea fluxului de comunicare dintre profesor și elevi, inclusiv cu simularea eventualelor provocări întâmpinate.

Așadar, vă invităm să vă notați data în agendă și să urmăriți transmisiunea live pe pagina Facebook „Proiectul CRED”, înregistrarea urmând să fie disponibilă pe canalul You Tube „Edu CRED”.

Informatii despre webinarii veti regasi si in sectiunea Anunturi a acestui site.

susWebinare „Digitalizarea în procesul de învățare, pas cu pas”

Miercuri, 21 octombrie 2020, ora 16:00 va continua seria de webinare „Digitalizarea în procesul de învățare, pas cu pas”, evenimente organizate la inițiativa echipei proiectului „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED.

Cel de pe 21 octombrie 2020, ora 16:00, va avea ca moderator discuțiilor este colegul nostru, Liviu Constandache - Coordonator Resurse Educaționale Deschise (RED) în cadrul proiectului CRED.

Temele discuțiilor și speakerii:

§   Microsoft Education Center - spațiu pentru dezvoltare profesională, Mihaela Mihai – Modern Classroom Specialist

§   Teams for Education – sesiune dedicată profesorilor care utilizează Teams for Education - prezentare și demo, Robert Pufan -   Technology Architect  

Evenimentul va fi transmis LIVE pe pagina de Facebook „Proiectul CRED” sau, dacă doriți, puteți asista la webinar accesând link-ul: https://aka.ms/TeamsEduRO

De asemenea, puteți trimite întrebările dumneavoastră, în legătură cu subiectele prezentate, la adresele educatie@microsoft.com sau teams@educred.ro

Primul webinar din seria „Digitalizarea în procesul de învățare, pas cu pas” a avut loc miercuri, 14 octombrie, înregistrarea discuțiilor fiind disponibilă pe pagina You Tube EduCRED - bit.ly/3dvtMIe

2 aprilie, ora 15.00 webinar Microsoft pentru Educație: Teams, Powerpoint, Whiteboard, Sway, Paint 3D și nu numai... (unelte pe care să le puteți folosi atât online căt și offline). 

Link-ul pentru live event Microsoft 2 Aprilie, joi, ora 15:00 este:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher ... rompt=true

Dacă sunteți de acord să participați la această întâlnire, folosind Microsoft Teams, numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon, ar putea fi vizualizate de către alți participanți la sesiune. Această sesiunea va fi înregistrată.

Agenda intalnirii din 2 aprilie:
Demo Microsoft Teams pentru Educatie
Demo PowerPoint & Paint 3D, pentru educatie vizuala
Demo Microsoft Whiteboard, pentru tabla de lucru de la distanta
Demo Microsoft Sway, pentru povesti digitale

Optional: Vă rugăm să adresați orice întrebare, nelămurire sau subiect pe care doriți să îl atingem în cadrul întâlnirii noastre de la ora 15:00, joi 2 aprilie 2020, completând chestionarul (răspunsurile sunt anonime si facultative).
Link chestionar:  [url]https://forms.microsoft.com/Pages/ ... pGWkRTQi4u [/url]
Detaliile și actualizările le veti găsi și pe Facebook ( https://www.facebook.com/Proiectul-CRED ... 661062902/ )

Webinar CRED - Moodle pentru învățarea colaborativă, miercuri, 1 aprilie, ora 15.00

Data și ora: miercuri, 1 aprilie, ora 15.00
https://reteauaedu.webex.com/reteauaedu ... 40cbb7f6a6
Durata: 1.5 h
Speakeri:
Elena Dochie, GM, eLearning & Software SRL - Partener Moodle pentru România
Cosmin Herman, CTO eLearning & Software SRL - Partener Moodle pentru România

Așa cum am putut observa cu toții în ultima perioadă, există numeroase tehnologii pe care le putem folosi pentru a realiza cursuri online:
- de la mediile de socializare online la platformele special proiectate pentru învățare, altfel denumite sisteme de management al învățării.

Moodle este un astfel de sistem de management al învățării, care poate fi descărcat gratuit, având integrate numeroase instrumente utile în dezvoltarea și gestionarea unui curs online.
Fiind un sistem modular, Moodle oferă posibilitatea de a particulariza fiecare curs în funcție de necesități. Mâine ne vor fi prezentate doar cele mai importante dintre acestea, respectiv:
- organizarea cursului într-un format centrat pe temele/ modulele lecției sau un format centrat pe săptămâni
- adăugarea de resurse în diferite formate: etichetă, documente de tip text, pdf, imagini, audio, video, dosare, pagini, legături spre pagini de internet etc.
- adăugarea de diferite activități cu rolul de a stimula interacțiunea cursanților cu materialul studiat, de a transforma învățarea dintr-o receptare pasivă de informații într-o învățare activă
- comunicarea prin e-mail, mesaje și chat
- gestionarea grupurilor de cursanți
- utilizarea catalogului de note și evaluarea online
- analizarea rapoartelor de activitate ale cursanților.

Sperăm că v-am captat atenția și că veți urmări transmisia live a webinarului pe pagina noastră de facebook, pentru a spune împreună DA unei noi experiențe de învățare și predare.

EDUCRED Webinar - Microsft Teams - Atelierele CRED

În aceste zile am lucrat împreună cu colegii noștri să vă asigurăm resurse și instrumente pe care le puteți folosi în activitatea dvs.
Venim astfel pentru perioada următoare cu un program de instruire în utilizarea anumitor tehnologii astfel:
 • Joi, 19 martie ora 10.00: Utilizarea Teams/Office365
 • Vineri, 20 martie ora 11.00: Utilizare Google Meet
 • Luni, 23 martie ora 11.00: Utilizare Zoom
 • Marți, 24 martie ora 11.00: Utilizare Livresq
 • Miercuri 25 martie ora 11.00 Utilizare Google Classroom
 • Joi, 26 martie 2020, ora 11:00, 
!!! În cazul în care aveți sugestii pentru temele atelierelor dedicate instrumentelor online, vă rugăm să scrieți la adresa resurse@educred.ro
Reamintesc ca aveți acces la multe aplicații direct la adresa:
vezi adresa

Pentru primul eveniment : INTALNIRE TIP EVENIMENT LIVE (Max. 10.000 persoane) 

  Joi, 19 Martie 2020, ora 10:00, ne vom întâlni, virtual, pentru a afla cum putem beneficia de aplica țiile de productivitate Microsoft, în cadrul proiectului EduCred !

  Pentru a putea accesa întâlnirea virtuală, aveți nevoie de un calculator cu acces la internet și să dați click, începând cu ora 10:00, accesând

  Vă recomandăm să aveți la îndemână user-ul (adresa de email a dumneavoastră în format prenume.nume@educred.ro ) și să vă cunoașteți parola de acces aferentă acestui cont.

  După ce veți accesa link-ul (în funcție de calculatorul dumneavoastră), se va deschide o pagină de internet. Dacă nu aveți aplicația Microsoft Teams instalată, puteți intra direct în întâlnire, selectând opțiunea ”Watch on the web instead„ (vizualizează în browser) , conform imaginii de mai jos:

Agenda pe care ne-o propunem este următoarea:

 • Cum ne putem obține aplicațiile Microsoft (suita A1 – gratuit), în școala noastră?
 • Cum putem accesa aplicațiile Microsoft, folosind contul meu @educred.ro?
 • Cum pot interacționa prin text, audio și/sau video cu anumiți membrii din echipa mea extinsă EduCred folosind Microsoft Teams ca soluție integrată de colaborare?
 • Cum pot transfera și accesa documente și fișiere cu membrii echipelor ”Microsoft Teams” din care fac parte?
 • Cum putem lucra împreună cu orice coleg, chiar și de la distanță, la anumite documente și fișiere, în acelasi timp?
 • Care sunt căile prin care pot obține suport de la echipa Microsoft?

  Vă mulțumim și vă asteptăm!

    Această serie de evenimente va fi promovată pe Facebook -

pagina proeictului

si a grup de lucru CRED

 și pe 

YOUTUBE, ramânând resurse înregistrate

Vă mulțumesc din partea întregii echipe a CCD Bacău și vă asigurăm de tot concursul nostru,


ANUNȚ IMPORTANT!

Conform noilor dispoziții primite de la Ministerul Educației și Cercetării, toate activitățile de formare face-to-face (cele din programele furnizate de CCD Bacău, precum și cursurile din cadrul proiectelor CRED și InForma) sunt suspendate în perioada 11-22 martie 2020.

Se vor derula doar formările online programate, acolo unde este cazul.

De asemenea, activitatea cu publicul a Casei Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău este suspendată pe perioada 11-22 martie 2020.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce vom avea noi informații. Vă mulțumim pentru înțelegere!

PREZENTARE

Ministerul Educației Naționale implementează, în calitate de beneficiar, primul proiect strategic de abilitare curriculară a unui număr de 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial,

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED”, cod SMIS 2014+:118327.

Proiectul CRED beneficiază de finanțare europeană prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 și reprezintă o intervenție sistemică de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, prin măsuri care să susțină aplicarea inovativă și sustenabilă a noului Curriculum național și creșterea accesului la experiențe de învățare de calitate ale elevilor din învățământul primar și gimnazial.

Proiectul va fi finalizat în anul 2021 și are un buget de aproximativ 42 milioane de euro.

PARTENERI

Pentru a asigura acoperire națională, CRED dispune de un parteneriat activ la nivel central (Institutul de Științe ale Educației) și local: 3 Inspectorate Școlare Județene (Bihor, Iași și București) și 8 Case ale Corpului Didactic (Botoșani, Brașov, București, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman și Timiș). (SUS)


Inspectoratul Școlar Județen Bihor


Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Inspectoratul Școlar Județen Iași

Casa Corpului Didactic Botoșani


Casa Corpului Didactic Brașov

Casa Corpului Didactic București
Casa Corpului Didactic Buzău
Casa Corpului Didactic Olt

Casa Corpului Didactic Cluj

Casa Corpului Didactic Teleorman


Casa Corpului Didactic Timis