CASA CORPULUI DIDACTIC ”GRIGORE TABACARU” BACĂU
CRED

„CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – cod SMIS 2014+:118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020


cod SMIS 2014+:118327


PREZENTARE

Acest proiect reprezintă o oportunitate ...


PARTENERI

Cursurile sunt furnizate de partenerii de proiect ...


OBIECTIVE

Principalele obiective ...


PROGRAME DE FORMARE

Programele ...


DISEMINARE ȘI VALORIZARE

Diseminarea și .....


REZULTATE

Rezultatele proiectului ....

PREZENTARE

Ministerul Educației Naționale implementează, în calitate de beneficiar, primul proiect strategic de abilitare curriculară a unui număr de 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial,

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED”, cod SMIS 2014+:118327.

Proiectul CRED beneficiază de finanțare europeană prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 și reprezintă o intervenție sistemică de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, prin măsuri care să susțină aplicarea inovativă și sustenabilă a noului Curriculum național și creșterea accesului la experiențe de învățare de calitate ale elevilor din învățământul primar și gimnazial.

Proiectul va fi finalizat în anul 2021 și are un buget de aproximativ 42 milioane de euro.

PARTENERI

Pentru a asigura acoperire națională, CRED dispune de un parteneriat activ la nivel central (Institutul de Științe ale Educației) și local: 3 Inspectorate Școlare Județene (Bihor, Iași și București) și 8 Case ale Corpului Didactic (Botoșani, Brașov, București, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman și Timiș). (SUS)


Inspectoratul Școlar Județen Bihor


Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Inspectoratul Școlar Județen Iași

Casa Corpului Didactic Botoșani


Casa Corpului Didactic Brașov

Casa Corpului Didactic București
Casa Corpului Didactic Buzău
Casa Corpului Didactic Olt

Casa Corpului Didactic Cluj

Casa Corpului Didactic Teleorman


Casa Corpului Didactic Timis

OBIECTIVE
Obiectivul proiectului

Deschide broșura priectului pentru a regăsi obiectivele.


PROGRAME DE FORMARE

  Selecție cadre didactice din învățământul primar din județul Bacău
În perioada 05 - 14.06.2019 , CCD Bacău organizează selecția cadrelor didactice din învățământul primar din județul Bacău, pentru a participa la programul CRED - Formare nivel II - învățământ primar.
(SUS)


Debut programul CRED - Formare nivel II - învățământ primar - 02 septembrie 2019


Începând cu data de 02 septembrie 2019, CCD Bacău va  demara activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul primar, care au fost selectate pentru a participa la programul CRED - Formare nivel II - învățământ primar.
Județul Bacău are alocat pentru învățământul primar din mediul rural un număr de 300 de locuri, iar pentru mediul urban 221 locuri.
Amănunte în fișierul atașat și în secțiunea CRED a acestui site.
vezi adresa MEN