CASA CORPULUI DIDACTIC ”GRIGORE TABACARU” BACĂU
CRED

„CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – cod SMIS 2014+:118327
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020


cod SMIS 2014+:118327


PREZENTARE

Acest proiect reprezintă o oportunitate ...


PARTENERI

Cursurile sunt furnizate de partenerii de proiect ...


OBIECTIVE

Principalele obiective ...


PROGRAME DE FORMARE

Programele ...


DISEMINARE ȘI VALORIZARE

Diseminarea și .....


REZULTATE

Rezultatele proiectului ....

PREZENTARE

Ministerul Educației Naționale implementează, în calitate de beneficiar, primul proiect strategic de abilitare curriculară a unui număr de 55.000 de cadre didactice din învățământul primar și gimnazial,

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - CRED”, cod SMIS 2014+:118327.

Proiectul CRED beneficiază de finanțare europeană prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 și reprezintă o intervenție sistemică de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, prin măsuri care să susțină aplicarea inovativă și sustenabilă a noului Curriculum național și creșterea accesului la experiențe de învățare de calitate ale elevilor din învățământul primar și gimnazial.

Proiectul va fi finalizat în anul 2021 și are un buget de aproximativ 42 milioane de euro.

PARTENERI

Pentru a asigura acoperire națională, CRED dispune de un parteneriat activ la nivel central (Institutul de Științe ale Educației) și local: 3 Inspectorate Școlare Județene (Bihor, Iași și București) și 8 Case ale Corpului Didactic (Botoșani, Brașov, București, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman și Timiș). (SUS)


Inspectoratul Școlar Județen Bihor


Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Inspectoratul Școlar Județen Iași

Casa Corpului Didactic Botoșani


Casa Corpului Didactic Brașov

Casa Corpului Didactic București
Casa Corpului Didactic Buzău
Casa Corpului Didactic Olt

Casa Corpului Didactic Cluj

Casa Corpului Didactic Teleorman


Casa Corpului Didactic Timis

OBIECTIVE
Obiectivul proiectului

Deschide broșura priectului pentru a regăsi obiectivele.


PROGRAME DE FORMARE

  Selecție cadre didactice din învățământul primar din județul Bacău
În perioada 05 - 14.06.2019 , CCD Bacău organizează selecția cadrelor didactice din învățământul primar din județul Bacău, pentru a participa la programul CRED - Formare nivel II - învățământ primar.
(SUS)


Debut programul CRED - Formare nivel II - învățământ primar - 03 septembrie 2019


Începând cu data de 03 septembrie 2019, CCD Bacău va  demara activitatea de formare a cadrelor didactice din învățământul primar, care au fost selectate pentru a participa la programul CRED - Formare nivel II - învățământ primar.
Județul Bacău are alocat pentru învățământul primar din mediul rural un număr de 300 de locuri, iar pentru mediul urban 221 locuri.
Amănunte în fișierul atașat și în secțiunea CRED a acestui site.
vezi adresa MEN

Selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial pentru a participa la programul CRED

În perioada 13 – 30.09.2019 CCD Bacău organizează selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial din județul Bacău, pentru participare la programul CRED.
Amănunte veți afla accesând butoanele de mai jos.

Documente dosar înscriere cadre didactice învățământ gimnazial - programul CRED


În perioada 13 – 30.09.2019 , CCD Bacău organizează selecția cadrelor didactice din învățământul gimnazial din județul Bacău, care predau disciplinele: Limba și literatura română, Limba engleză, Limba franceză și Matematică, pentru a participa la programul CRED - Formare nivel II - învățământ gimnazial.

Important: Desemnarea cadrelor didactice pentru a participa la cursurile de formare din cadrul CRED - Formare nivel II - învățământ gimnazial – MEN, nu este opțională, ci obligatorie.

Astfel, până la data de 30.09.2019, cadrele didactice selectate vor alcătui un dosar care va conține următoarele documente conform Metodologiei aprobate:

Ø cerere de înscriere; cerere

Ø formular grup ţintă; formular

Ø acord de prelucrare a datelor cu caracter personal; acord

Ø declaraţie de disponibilitate participare la curs şi finalizare; declaratie

Ø copie CI/BI;

Ø copie certificat de naștere;

Ø copie certificat de căsătorie;

Ø copie diplomă de licenţă și suplimentul aferent;

Ø adeverinţă eliberată  de unitatea de învăţământ din care rezultă : funcţia didactică, specializarea, vechimea, gradul didactic, statut (titular/suplinitor), funcție de conducere (director/director adjunct) .

 

Nota 1: În fișierul atașat veți regăsi formularele necesare pentru alcătuirea dosarului.

 

La sediul CCD Bacău, școala va depune până pe data de 30.09.2019 , următoarele documente:

 

1. Copia dup ă procesul – verbal al CP;

2. Copia după procesul – verbal al CA, din care rezultă numele cadrelor didactice selectate;

3. Anexa 4.1   - tabel centralizator cu personalul didactic care a fost validat pentru înscriere; anexa

4. Dosarele complete ale cadrelor didactice selectate.

 

Nota 2: Școala va desemna o singură persoană care să depună toate documentele.

 

Precizari referitoare la selecția cadrelor conform Metodologiei aprobate:

3.5. Selecţia grupului ţintă la nivel judeţean se va realiza pe baza următoarelor criterii de selecţie:

      1.             Cadru didactic titular în învățământul gimnazial;

      2.             Cadru didactic titular care functionează într-o unitate din mediul rural (minim 50%);

      3.             Cadre didactice titulare din unități de învățământ situate în localități dezavantajate socio- economic;

      4.             Cadru didactic titular care să aibă cel puțin definitivarea în învățământ;

      5.             Cadru didactic titular care, la momentul selectței, mai are cel putin 5 ani până la încetarea activității didactice prin pensionare;

      6.             Director/director adjunct de unitate de invățământ, cadru didactic din învățământul gimnazial, care predă una din disciplinele menționate.

 

Precizare: în conditiile in care numarul locurilor alocate nu poate fi ocupat cu cadre didactice titulare, pot fi selectate și cadre didactice calificate cu statut de suplinitor

 

Nota 3: Precizări referitoare la modul de completare a documentelor care vor fi depuse la sediul CCD Bacău:

Ø   Numele și prenumele va conține și inițiala tatălui;

Ø   Specialitatea va fi trecută cea de pe diploma de studii, de exemplu: limba și lliteratura română – limba și literatura engleză;

Ø   Toate formularele se completează cu MAJUSCULE și DIACRITICE.

 

 

Persoana de contact este: Expert local pentru grupul țintă dna Ana-Nicoleta Gărgăun, email: ana.gargaun@educred.ro .CALENDARE SESIUNI FORMARECALENDARUL/SCHEMA ORARĂ A ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE PENTRU FIECARE SERIE/GRUPĂ DE CURSANȚI - GRUPA 1

Seria / Grupa: S1_NE_P_BC_01 /Nr. cursanți: 22

Perioada formării: 03.09 - 30.10.2019  

Locaţia formării: Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău

Locaţia evaluării finale: Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău

  vezi calendarul


CALENDARUL/SCHEMA ORARĂ A ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE PENTRU FIECARE SERIE/GRUPĂ DE CURSANȚI - GRUPA 2

Seria / Grupa: S1_NE_P_BC_02 /Nr. cursanți: 22

Perioada formării: 03.09-31.10.2019  

Locaţia formării: Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moineşti

Locaţia evaluării finale: Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moineşti

vezi caledarulCALENDARUL/SCHEMA ORARĂ A ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE PENTRU FIECARE SERIE/GRUPĂ DE CURSANȚI - GRUPA 1 ROMNĂ

Grup ţintăPersonal didactic de predare din învățământul gimnazial – limba română

Seria / Grupa: S1_NE_G_BC_01

Nr. cursanți: 22

Perioada formării: 11.10.2019 - 07.12.2019

Locaţia formării: Liceul Teoretic ”Spiru Haret” Moinești 

vezi calendarul


CALENDARUL/SCHEMA ORARĂ A ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE PENTRU FIECARE SERIE/GRUPĂ DE CURSANȚI - GRUPA 2 ROMÂNĂ

Seria / Grupa: S1_NE_G_BC_02

Nr. cursanți: 22

Perioada formării: 11.10.2019 - 06.12.2019

Locaţia formării: Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” Onești

Locaţia evaluării finale: Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” Onești

vezi calendarul


CALENDARUL/SCHEMA ORARĂ A ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE PENTRU FIECARE SERIE/GRUPĂ DE CURSANȚI - GRUPA 3 FRANCEZA

Seria / Grupa: S1_NE_G_BC_03

Nr. cursanți: 22

Perioada formării: 07.10.2019 - 02.12.2019

Locaţia formării: Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău

Locaţia evaluării finale: Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău

vezi calendarul


CALENDARUL/SCHEMA ORARĂ A ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE PENTRU FIECARE SERIE/GRUPĂ DE CURSANȚI - GRUPA 1 MATEMATICĂ

Seria / Grupa: S2_NE_G_BC_01 / Nr. cursanți: 22

Perioada formării: 22.10.2019 – 28.01.2020

Locaţia formării: Liceul Teoretic ”Spiru Haret” Moinești

Locaţia evaluării finale: Liceul Teoretic ”Spiru Haret” Moinești

vezi calendarul

vezi unitatile

CALENDARUL/SCHEMA ORARĂ A ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE PENTRU FIECARE SERIE/GRUPĂ DE CURSANȚI - GRUPA 2 MATEMATICĂ

Seria / Grupa: S2_NE_G_BC_02 /   Nr. cursanți: 22

Perioada formării: 22.10.2019 – 29.01.2020

Locaţia formării: Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Onești

Locaţia evaluării finale:

Colegiul Tehnic ” Gheorghe Asachi” Onești

vezi calendarul

vezi unitatile


CALENDARUL/SCHEMA ORARĂ A ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE PENTRU FIECARE SERIE/GRUPĂ DE CURSANȚI - GRUPA 1 LIMBA ENGLEZĂ

Seria / Grupa: S3_NE_G_BC_01 /   Nr. cursanți: 22

Perioada formării: 05.11.2019 - 30.01.2020

Locaţia formării: Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”Oneşti

Locaţia evaluării finale: Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”Oneşti

vezi calendarul

vezi unitatile

You ALENDARUL/SCHEMA ORARĂ A ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE PENTRU FIECARE SERIE/GRUPĂ DE CURSANȚI - GRUPA 1 ÎNVĂȚĂMÎNT PRIMAR

Seria / Grupa: S2_NE_P_BC_01/Nr. cursanți: 22

Perioada formării: 16.11.2019 – 30.01.2020

Locaţia formării: Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău

Locaţia evaluării finale: Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău

Formatori: Leonte Rodica și Albu Adina

vezi calendarul

CALENDARUL/SCHEMA ORARĂ A ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE PENTRU FIECARE SERIE/GRUPĂ DE CURSANȚI - GRUPA 2 ÎNVĂȚĂMÎNT PRIMAR

Seria / Grupa: S2_NE_P_BC_02/Nr. cursanți: 22

Perioada formării: 18.11.2019 – 29.01.2020

Locaţia formării: Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moineşti

Locaţia evaluării finale: Liceul Teoretic „Spiru Haret” Moineşti

Formatori: Ciotloș Măndița și Leonte Rodica

vezi calendarul

CALENDARUL/SCHEMA ORARĂ A ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE PENTRU FIECARE SERIE/GRUPĂ DE CURSANȚI - GRUPA 3 ÎNVĂȚĂMÎNT PRIMAR

Seria / Grupa: S2_NE_P_BC_03/Nr. cursanți: 22

Perioada formării: 12.11.2019 – 28.01.2020

Locaţia formării: Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Onești

Locaţia evaluării finale: Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Onești

Formatori: Albu Adina și Ciotloș Măndița

vezi calendarul

ANUNȚURI IMPORTANTE

Selecție pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului CRED

Ministerul Educaţiei Naţionale organizează selectie pentru ocuparea unor posturi de experţi zonali evaluare finală (câte un post pentru fiecare judeţ şi sector al Capitalei) în cadrul proiectului CRED, în conformitate cu Anuntul de selectie nr. 1927/CRED/09.09.2019, publicat pe siteul MEN (www.edu.ro - Minister - Transparenta institutionala - Concursuri - "Anunț privind organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”/CRED [Cod SMIS 2014+: 118327] + anexe [arhivă rar: cerere înscriere & consimțământ GDPR - fișiere editabile/word] (data publicării: 9.09.2019)"). În anunţ este expres formulată condiţia privind domiciliul stabil in judeţul, respectiv Bucureşti-Ilfov, în care îşi vor derula activitatea.

Amanunte vezi site MEN


sesiune de formare a formatorilor


În perioada imediat următoare, la Constanţa va avea loc o sesiunea de formare a formatorilor, care vor desfăşura cursuri pentru disciplina matematică, în cadrul programului CRED.

adresa


Promovare consultare publică - documente CRED

Vă rugăm să ne ajutați să promovăm consultările publice în cazul documentelor de mai jos si deasemenea sa diseminati mesajului în rândul colaboratorilor și colegilor dvs.

curriculum

politici

adresa

SELECȚIE FORMATORI PROGRAMUL CRED

Casa Corpului Didactic Botoşani, partener coordonator - Regiunea Nord-Est - al Ministerului Educației Naționale, organizează selecția pentru ocuparea unor posturi de experti formatori, în afara organigramei, în cadrul proiectului POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ PENTRU TOȚI - CRED”, finanțat prin POCU 2014-2020, în cadrul axei prioritare 6, prioritatea de investiții 10.i.
Anunţul şi anexele acestuia pot fi descărcate accesând link-ul  anunt

Your Title Here

This is a text box. This is an excellent place for you to add a paragraph.

Your Title Here

This is a text box. This is an excellent place for you to add a paragraph.

REZULTATE

2 ani de la lansarea „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED

Astăzi, 15 noiembrie 2019, marcăm o zi specială: 2 ani de la lansarea „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” - CRED, proiect care ne-a strâns într-o comunitate puternică, încrezătoare și dornică să răspândească starea de spirit „Cred în educație”.
Vă mulțumim pentru implicarea și pasiunea de care care dați dovadă în toate activitățile desfășurate în cadrul proiectului!
Cu această ocazie, dorim să ne cunoaștem mai bine și să aflăm ce reprezintă proiectul CRED pentru dumneavoastră.

Puteți completa formularul referitor la experiențele dumneavoastră, în cadrul proiectului. Vă rugăm, utilizați conturile personale @educred pentru al completa.
De asemenea, vă invităm în grupul Facebook al comunității CRED.
Link-urile pentru accesare le veți găsi în fisierul atașat.