CASA CORPULUI DIDACTIC ”GRIGORE TABACARU” BACĂU

Editura Casei Corpului Didactic Bacău


Editura Casei Corpului Didactic Bacău a fost înfiinţată în anul 2004 cu scopul de a de a edita /tipări diferite tipuri de publicaţii, fiind astfel valorificată şi popularizată experienţa şi activitatea de cercetare în educaţie a cadrelor didactice

Astfel, în sensul îndeplinirii scopului său, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, este deschisă iniţiativelor cadrelor didactice, activitatea sa fiind subordonată următoarelor obiective:

 • sprijinirea procesului de învăţământ, prin creşterea accesului la informaţie a cadrelor didactice; 
 • susţinerea şi promovarea cercetării ştiinţifice.

Sub egida editurii, conform ultimei actualizări a datelor din 01.09.2014, au fost publicate peste 390 de titluri, lucrări de specialitate, ghiduri metodice, dicţionare, culegeri de teste, reviste ştiinţifice şi şcolare.

În cadrul editurii se asigură:

 • acordarea consultanţei de specialitate şi a consilierii responsabililor revistelor şcolare, precum şi asigurarea demersurilor privind acordarea ISSN

 • acordarea consultanţei de specialitate şi a consilierii cadrelor didactice, precum şi asigurarea demersurilor privind acordarea ISBN

 • acordarea consultanţei de specialitate şi a consilierii cadrelor didactice, precum şi asigurarea demersurilor privind legalitatea apariţiilor editoriale;

 • CIP

 • condițiile depozitului legal de carte

 • legea dreptului de autor; legea

 • legătura cu Biblioteca Naţională a României - Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP, cu Biblioteca Pedagogică Naţională „I. C. Petrescu” Bucureşti, cu Biblioteca Judeţeană "Costache Sturdza" Bacău, dar şi cu alte biblioteci din ţară;

 • gestionarea soft-ul educaţional existent, ce poate folosit pentru asigurarea activităţii de instruire/perfecţionare a personalului din învăţământ în utilizarea PC, dar şi în cadrul activităţilor desfăşurate de aceştia la clasă;

 • realizarea materialelor informative şi de promovare a ofertei educaţionale;

 • realizarea concepţiei tehnice a materialelor de promovare pentru instituţiile de învăţământ doritoare (machetare, design).

Redactor editură: prof. Aurelia Bocancea: tel: 0234523988, sau email: ccd_bacau@yahoo.com;

Activitate editorială an școlar 2016 - 2017 și 2017 - 2018 coduri


Noutățieditoriale

Apariții recente

Alte apariții editoriale, 2017 aparitii