ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023

Înscriere online programe avizate furnizate de CCD Bacău

Perioada de înscriere este: 01.03. - 12.03.2023


Programul de formare avizat „Start în aventura cunoașterii Universului”
Destinat: profesorilor pentru învățământul primar și profesorilor de știinte (fizică, matematică, chimie, biologie, informatică, geografie)
 Buget de timp: 20 de ore (online sincron - 10 ore și online asincron - 10 ore).
 Preț: 100 lei

Link inscriere: FORMULAR


B. Pentru finalizarea înscrierii, la formular veți atasa într-un singur fișier tip PDF (maximum 10 MB), toate documentele scanate menționate în Fișa de înscriere.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CURS:

1. Fișa de înscriere - Anexa 1

2. Copie după B.I./C.I.;  

3. Copie după certificatul de căsătorie şi/sau alte documente, care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);

4. Copie   numai   după prima pagină a diplomei de studii (nu și după foaia matricolă, supliment etc), în concordanță cu postul/ catedra ocupată în acest an școlar;

5. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ - Anexa 2

Mențiune:

 • Înscrierea la programele de formare continuă se realizează, în limita locurilor disponibile;
 • În anul școlar 2022-2023, programele de formare continuă se vor desfășura online - sincron/asincron;

Înscriere online programe avizate furnizate de CCD Bacău

Perioada de înscriere este: 09.01. - 20.01.2023


1. Programul de formare avizat „Inițiere în eTwinning”
Domeniul tematic: Management educațional strategic
· destinat: personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar

· număr de ore: 40

Link inscriere: FORMULAR1


2. Programul de formare avizat „Dezvoltarea instituțională prin proiecte cu finanțare europeană”
Domeniul tematic: Marketing educațional
· destinat: personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar
· număr de ore: 24

Link inscriere: FORMULAR2

B. Pentru finalizarea înscrierii, la formular veți atasa într-un singur fișier tip PDF (maximum 10 MB), toate documentele scanate menționate în Fișa de înscriere.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CURS:

1. Fișa de înscriere - Anexa 1

2. Copie după B.I./C.I.;  

3. Copie după certificatul de căsătorie şi/sau alte documente, care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);

4. Copie   numai   după prima pagină a diplomei de studii (nu și după foaia matricolă, supliment etc), în concordanță cu postul/ catedra ocupată în acest an școlar;

5. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ - Anexa 2

Mențiune:

 • Înscrierea la programele de formare continuă se realizează, în limita locurilor disponibile;
 • În anul școlar 2022-2023, programele de formare continuă se vor desfășura online - sincron/asincron;

Înscriere online pentru programele acreditate furnizate de CCD Bacău

Perioada de înscriere: 24.10. - 06.11.2022

Oferta cursuri acreditate

A. Oferta conține formulare de înscriere (Google docs) distincte, pentru fiecare program de formare acreditat.

B. Pentru finalizarea înscrierii, la formular veți atasa într-un singur fișier tip PDF (maximum 10 MB), toate documentele scanate menționate în Fișa de înscriere.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CURS:

1. Fișa de înscriere - Anexa 1

2. Copie după B.I./C.I.;  

3. Copie după certificatul de căsătorie şi/sau alte documente, care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);

4. Copie   numai   după prima pagină a diplomei de studii (nu și după foaia matricolă, supliment etc), în concordanță cu postul/ catedra ocupată în acest an școlar;

5. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ - Anexa 2

Mențiune:

 • Înscrierea la programele de formare continuă acreditate se realizează, în limita locurilor disponibile;
 • În anul școlar 2022-2023, programele de formare continuă se vor desfășura online - sincron/asincron;
 • Cursul va debuta numai după formarea completa a unei grupe – max. 25 cursanți/grupa.


Înscriere online pentru anul școlar 2021 - 2022

 Perioada de înscriere: 29.09. - 11.10.2021, ora 24:00

Instrucțiuni pentru completarea formularului online: instructiuni

 Formularul de înscriere online: înscrierea online s-a terminat

Înscriere online pentru anul școlar 2020 - 2021

 Perioada de înscriere: 21.09. - 04.10.2020, ora 24:00

Instrucțiuni pentru completarea formularului online: instructiuni

 Formularul de înscriere online: înscrierea online s-a terminatÎnscriere online pentru anul școlar 2019 - 2020

perioada: 23.09 - 06.10.2019, ora 24:00

Înscrierea online s-a terminat!


Înscriere on-line în perioada 02 - 10.02.2019

    În perioada 02-10 februarie 2019 CCD Bacău lansează o nouă sesiune de înscriere on-line pentru următoarele programe de formare continuă acreditate prin OMEN 3088 din 16.01.2019 :
1.Tradiții și obiceiuri ale minorităților din România. Repere istorice. (89 ore, 22 credite profesionale transferabile)
2. Managementul comunicării eficiente în școală (95 ore, 24 credite profesionale transferabile)

Înscriere online pentru anul școlar 2018 - 2019

perioada: 17.10 - 04.11.2018 

Perioada de înscriere online s-a terminat.ÎNSCRIERE ONLINE PERIOADA: 02 - 12.02.2018

 • Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău va relansa înscrierea online, la programele de formare continuă acreditate de MEN, în anul școlar 2017 – 2018, în perioada: 02 – 12.02.2018
 • Formularul pentru înscrierea online și instrucțiunile pentru completarea acestuia se regăsesc mai sus, iar lista documetelor care vor fi atasate la formular sunt în secțiunea: „Ofertă formare a aceluiași site.
  Mențiune: Această nouă sesiune de înscriere online este dedicată doar cadrelor didactice care nu s-au înregistrat în sesiunea din toamna anului 2017.Lista cadrelor didactice cu atestate neridicate pentru anul școlar 2017 - 2018

Lista cadrelor didactice care mai au de ridicat atestate din anii trecuți.

Înscriere online perioada: 01 - 12.10.2017

Perioada de înscriere s-a încheiat pe 12.10.2017, ora 16.30.

Inscriere online pentru cursul  acreditat "Informatică și TIC pentru gimnaziu - Clasa a V-a”

Perioada de înscriere: 13 - 15.09.2017. ora 15:00.
La acestă serie sunt invitate să participe doar cadrele didactice care vor preda informatică/TIC în anul școlar 2017 - 2018.

Inscriere online pentru cursul  "Psihopedagogie – actualizări, conexiuni, perspective .

Mențiune:
Formularul de înscriere online poate fi completat doar de către cadrele didactice care au optat pentru participarea la acest program în anul școlar 2016 - 2017 .
Perioada de înscriere, respectiv confirmare de participare: 14 - 15.09.2017.

Inscriere online pentru cursul ”Educație și performață în învățământul profesional și tehnic”.

Formularul de înscriere online va fi completet doar de cadrele didactice convocate să participe la sesiunea I de formare din acest an școlar.

Perioada de înscriere: 02.05. - 05.06.2017

Inscriere online pentru cursul "Competenţe TIC şi profesorul secolului XXI" .

Mențiune:


Formularul de înscriere online va fi completet doar de cadrele didactice convocate să participe la sesiunea a III-a (zona Bacau) și a IV-a (zona Onești) de formare din acest an școlar, respectiv:

 • Grupa 1 - formată din cadre didactice care predau în unitățile de învățământ din LUIZI-CĂLUGĂRA și MĂRGINENI; 
 • Grupa 2 - formată din cadre didactice care predau în unitățile de învățământ din MĂGURA, HEMEIUȘ și LETEA VECHE
 • Grupa 3 - formată din cadre didactice care predau în unitățile de învățământ din NICOLAE BĂLCESCU și SARATA 
 • Grupa 1 - formată din cadre didactice de la Colegiul Tehnic "Gh. Asachi" Onești 
 • Grupa 2 - formată din cadre didactice de la  Colegiul Național „Costache Negri” Tg. Ocna

Perioada de înscriere: 26.04. - 10.06.2017

Inscriere online pentru cursul "Psihopedagogie – actualizări, conexiuni, perspective .

Mențiune:


Formularul de înscriere online va fi completet doar de cadrele didactice convocate să participe la sesiunea a II-a de formare din acest an școlar, respectiv:
 • Grupele: G1 și G2 - formată din cadre didactice care predau la Școala Gimnazială Sascut; Grupele: G3 și G4 - formată din cadre didactice care predau Liceul Tehnologic "Alexandru Vlahuţă" Podu Turcului
 • Grupele: G5 - G8 - formată din cadre didactice care predau Colegiul Tehnic "Dimitrie Ghika" Comăneşti
Perioada de înscriere: 07.03.2017 - 21.04.2017

Inscriere online pentru cursul  "Modalităţi de formare a competenţelor cheie ale preşcolarului şi şcolarului mic "

Mențiune: Formularul de înscriere online va fi completet doar de cadrele didactice convocate să participe la sesiunea a II-a de formare din acest an școlar.
Perioada de înscriere:
26.04.- 26.05.2017

Inscriere online pentru cursul "Relația școală-părinți-comunitate în învățământul preșcolar și primar"

Mențiune: Formularul de înscriere online va fi completet doar de cadrele didactice convocate să participe la sesiunea a II-a de formare din acest an școlar.
Perioada de înscriere: 10.05. - 10.06.2017

Inscriere online pentru cursul "Educaţia pentru cetăţenia activă"

Mențiune: Formularul de înscriere online va fi completet doar de cadrele didactice convocate să participe la sesiunea a II-a de formare din acest an școlar.
Perioada de înscriere:
05.05. - 10.06.2017

Inscriere online pentru cursul ”Istoria recentă a României”

Mențiune: Formularul de înscriere online va fi completet doar de cadrele didactice convocate să participe la sesiunea I de formare din acest an școlar.
Perioada de înscriere: 08.03. - 08.04.2017