CASA CORPULUI DIDACTIC ”GRIGORE TABACARU” BACĂU

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


PROGRAMUL DE ACTIVITATE.

Programul de audiență al directorului CCD Bacău - an școlar 2021 - 2022.

program

Programul eliberare atestate/adeverințe an școlar 2021 - 2022.

program

Programul de audiență al directorului CCD Bacău - an școlar 2017 - 2018. programul


INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC.

  • OMECTS 5554/2011 - Regulamentul de organizare și functionare a CCD. OM
  • Regulamentul de ordine interioară al CCD Bacău. regulamentul
  • Organigrama CCD Bacău. organigrama
  • Bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate de la bugetul de stat 2017. bugetul
    • Bilanț 2016.        bilant

LINK-URI UTILE.

1. Ministerul Educației: https://www.edu.ro/

2. Direcția formare continuă: https://www.edu.ro/formare-continua

3. ISJ Bacău: http://www.isjbacau.ro/

4. Site ME proiect PROFOM 5138/27.08.2021

Acreditare implementare programe formare, an școlar 2021 - 2022

vezi OM

BILANT 2020

bilant

BUGET 2020

buget

PLAN ACHIZITII

plan


Ordinul ministrului educației și cercetării
nr. 5.767/15.10.2020 privind acreditarea,
organizarea și desfășurarea programelor
de formare continuă,
destinate personalului didactic
din învățământul preuniversitar,
în anul școlar 2020-2021.