CASA CORPULUI DIDACTIC ”GRIGORE TABACARU” BACĂU
PROGRAMUL DE ACTIVITATE

1. Programul de audienţă al directorului CCD Bacău (vezi program audienta)

2. Programul de activitate al profesorilor formatori. (vezi program)

INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

1. Regulamentul de ordine interioară al CCD Bacău.(vezi regulamentul)

2. Organigrama CCD Bacău.(vezi organigrama)

3. Bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate de la bugetul de stat 2017.(vezi bugetul)

4. Bilant 2016.(vezi bilantul)