CASA CORPULUI DIDACTIC ”GRIGORE TABACARU” BACĂU

INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


PROGRAMUL DE ACTIVITATE.

Programul de audiență al directorului CCD Bacău - an școlar 2017 - 2018. programul


INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC.

  • OMECTS 5554/2011 - Regulamentul de organizare și functionare a CCD. OM
  • Regulamentul de ordine interioară al CCD Bacău. regulamentul
  • Organigrama CCD Bacău. schema
  • Bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate de la bugetul de stat 2017. bugetul
    • Bilanț 2016.        bilant

LINK-URI UTILE.

1. Ministerul Educației: https://www.edu.ro/

2. Direcția formare continuă: https://www.edu.ro/formare-continua

3. ISJ Bacău: http://www.isjbacau.ro/