Programul de formare continuă „Educaţia pentru cetățenie activă”

             Programul de formare continuă Educaţia pentru cetățenie activăa fost   acreditat prin O.M. Nr. 5256/15.02.2017 şi destinat personalului didactic din învăţământul preuniversitar. Programul face parte din Categoria 2. „Programe de dezvoltare profesională în concordanță cu politicile şi strategiile Ministerului Educației și Cercetării Științifice”, fiind purtător a 22 credite transferabile. Programul are o durată de 89 ore, din care 70 face to face și 19 ore online.

            Scopul programului îl constituie perfecţionarea  cunoştinţelor şi competenţelor cadrelor didactice care predau Educaţie / Cultură civică, implementarea unui sistem de valori socio-educaţionale  care să conducă la schimbarea percepţiei faţă de şcoală a tuturor factorilor, prin oferirea unor servicii educaţionale de calitate, la nivel european,  astfel încât şcoală să devină un adevărat centru de resurse pentru comunitate.

             COMPETENŢE URMĂRITE: