Misiune

Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău are misiunea de a promova inovaţia şi reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar bacăuan, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate și competenţele profesionale, precum și în conformitate cu politicile și strategiile naţionale în domeniul educaţiei.  “Sa oferim cadrul necesar astfel încât, profesional, fiecare cadru didactic să devină cea mai bună variantă  a  sa”.

Viziune

Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău îşi propune să devină factorul principal în facilitarea şi susţinerea schimbării în învăţământul preuniversitar bacăuan, prin punerea în prim plan a managementului formarii și dezvoltării profesionale,  asigurarea unei îndrumări constante, sistematice și coerente și prin furnizarea de programe pentru formarea şi dezvoltarea profesională a întregii comunităţi pedagogice bacăuane prin programe acreditate și avizate de ME.   “Casa Corpului Didactic sa aiba ca rol primordial acela al Managementului formarii și al dezvoltarii profesionale continue și nu doar un furnizor de programe de formare”

FUNCȚIILE CASEI

Având în vedere scopul funcţional al instituţiei, misiunea şi viziunea propuse, C.C.D. Bacău îşi va concentra întreaga activitate pe îndeplinirea următoarelor funcţii: formare continuă; coordonare/ monitorizare; bancă de date;   marketing; editare şi difuzare; învăţare permanentă; evaluare a rezultatelor învăţării nonformale şi informale.

Bine ati venit la Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău