CASA CORPULUI DIDACTIC ”GRIGORE TABACARU” BACĂU
CASA CORPULUI DIDACTIC „GRIGORE TABACARU” BACĂUMISIUNEA

Misiunea Casei Corpului Didactic este promovarea inovaţiei ... (mai multe)


VIZIUNEA

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău va fi ...  (mai multe)


FUNCȚIILE CASEI

  C.C.D. Bacău îşi va concentra întreaga activitate pe îndeplinirea ... (mai multe)Misiunea


Recunoaşterea instituţiei ca autentic ofertant de formare continuă, derivă din calitatea şi oportunitatea programelor şi afirmarea activităţilor de formare continuă, prin şansele pe care le creează beneficiarilor, de acces la surse de informare diverse, la schimburile de bune practici şi la dezvoltarea personalităţii   în domeniul profesional.

Strategia de dezvoltare a instituţiei se axează pe promovarea înnoirilor şi susţinerea schimbărilor din educaţie, pentru transpunerea în practică a reformei sistemului de învățământ.

Serviciile oferite de Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea de şanse, pentru toţi beneficiarii acestora şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.


Viziune


Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău va fi instituţia cu sprijinul căreia cadrele didactice din învăţământul preuniversitar băcăuan şi nu numai, îşi vor dezvolta aptitudinile şi competenţele profesionale.
Aici se va încuraja inovaţia, cooperarea şi performanţa, se vor oferi oportunităţi pentru dezvoltarea profesională şi personală, luându-se totodată în considerare politicile educaţionale naţionale şi europene.
Strategia educaţională promovată, va permite transformarea Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, într-o instituţie de formare continuă recunoscută pe plan naţional şi european, pentru managementul performant, pentru climatul organizaţional oferit şi pentru finalităţile procesului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, ca premise de îmbogăţire culturală şi educaţională a comunităţii locale şi naţionale .
(sus)


Funcțiile


Având în vedere scopul funcţional al instituţiei, misiunea şi viziunea propuse, C.C.D. Bacău îşi va concentra întreaga activitate pe îndeplinirea următoarelor funcţii: formare continuă; coordonare/ monitorizare; bancă de date;   marketing; editare şi difuzare; învăţare permanentă; evaluare a rezultatelor învăţării nonformale şi informale.

(sus)