CASA CORPULUI DIDACTIC ”GRIGORE TABACARU” BACĂU

Proiectul ”InFORMA-Programe educaționale pentru personalul din școlile defavorizate din judetul Bacău”


Cursul „Expert în evaluarea cadrelor didactice”


 • destinat: personalului didactic de predare și personalului didactic cu funcţii de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar
 • numărul de credite: 30
 • număr de ore: 120


Debut program Expert în evaluarea
cadrelor didactice"


Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău

organizează programul de formare continuă

Expert în evaluarea cadrelor didactice ",

acreditat de Ministerul Educaţiei

şi destinat personalului didactic

din învățământul preuniversitar.

Acesta va debuta luni, 15 iulie 2019, ora 09.00 ,

la Școala Gimnazială Ungureni.

Formatori: Sandu Ionela, Munteanu Ion,

Franț Mihaela, Sichim Cristina, Întuneric Ana.

An școlar 2018-2019

Seria: I, Grupa: I, Nr. cursanți 25

Perioada formării: 15.07. 2019 – 20.08.2019


Debut program Expert în evaluarea
cadrelor didactice "
 

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău

organizează programul de formare continuă

Expert în evaluarea cadrelor didactice ",

acreditat de Ministerul Educaţiei

şi destinat personalului didactic

din învățământul preuniversitar.

Acesta va debuta marți, 10 septembrie 2019, ora 15.00 ,

la Liceul Tehnologic Răchitoasa.

Formatori: Sandu Ionela, Munteanu Ion,

Lazăr Ingrid, Sichim Cristina, Întuneric Ana,

Boambă Călin.

An școlar 2019 - 2020

Seria: II, Grupa: II, Nr. cursanți 20

Perioada formării: 10.09. – 17.10.2019

orarCursul „ Parteneriatul școală - familie - comunitate - un succes al procesului educaţional”

 • destinat: personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar 
 • numărul de credite: 22
 • număr de ore: 89

Parteneriatul școală-familie-comunitate – un succes al procesului educațional

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă: Parteneriatul școală-familie-comunitate – un succes al procesului educațional.

Nr. credite profesionale transferabile: 25

Nr. ore program: 100 h ( nr. ore face-to-face/față-în-față: 100 h; nr. ore on-line/e-learning: 0 h)

Public/Grup ţintă: personal didactic din învățământul preuniversitar

Seria : I - 2018-2019

Grupa : I/ Nr. cursanți   25

Perioada formării: 01.08. 2019 – 29.08.2019

Locaţia formării: Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru ” Bacău

Formatori:

Mătăsaru Maria , Pricopoaia Viorica,
Chiriloaie Maria


Your Title Here

Add your own text or description here.

Cursul „Creativitate și inovare în procesul instructiv - educativ”

 •   destinat: personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar
 • numărul de credite: 22
 •   număr de ore: 89


Debut program Creativitate și inovare în procesul instructiv-educativ"

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează programul de formare continuă „Creativitate și inovare în procesul instructiv-educativ” , acreditat de Ministerul Educaţiei şi destinat personalului didactic din învățământul preuniversitar.

Acesta va debuta miercuri, 10 iulie 2019, ora 09.00, la Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău

Formatori: Aprodu Diana-Ecaterina, Ciuchi Mihaela-Lilian, Hussar Elena, Fâciu Ema-Maria, Creangă Monica, Stamatachi Elena-Anca, Țăranu Otilia-Maria.

An școlar 2018-2019

Seria: I, Grupa: I, Nr. cursanți 25

Perioada formării: 10.07.2019 – 08.08.2019

orar

Your Title Here

This is an excellent place for you to add a paragraph.

Your Title Here

This is an excellent place for you to add a paragraph.

Curs „ Metode interactive de predare – învățare centrate pe elev”

 • destinat: personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar
 • numărul de credite: 25
 •  număr de ore: 103

Cursul „ Formarea competențelor elevilor prin utilizarea metodelor alternative”

 • destinat: personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar
 • numărul de credite: 25
 • număr de ore: 100