În atenția cadrelor didactice înscrise la concursul național de ocupare a posturilor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2023

 Ref.: Înscriere la programul de formare pentru pregătirea cadrelor didactice în vederea participării la concursul național de ocupare a posturilor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, avizat ME

            Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Bacău Nr. 4406/24.05.2023, referitoare la organizarea și derularea programului de pregătirea cadrelor didactice în vederea participării la concursul național de ocupare a posturilor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023, derulat de Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru”Bacău în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, vă informăm că înscrierile se vor face online, până luni, 5 iunie 2023, prin completarea formularului de înscriere:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUEDl3PxyH4De9w7j7Mwqe9x3BVybIddWYmeQcmi0R3X6fjA/viewform

Grup țintă: cadre didactice din județul Bacău, înscrise la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023.

Programul de formare se desfășoară în sistem online (sincron/ asincron), pe platforma G Suite ccdbacau.ro  (Google Classroom ). Link-urile de acces și pașii de logare le veți primi pe adresa de email.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău eliberează absolvenților programului de formare, o adeverință de participare.

 DOSARUL CURSANTULUI va conține următoarele documentele de înscriere, scanate într-un singur pdf, în această ordine:

  1. Cerere de înscriere – FISA_de_înscriere_programe_de_formare_2022_2023_Anexa_1_CCDBC
  2. Copie CI;
  3. Copie certificat de naștere;
  4. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul).
  5. Amănunte veți regăsi și în secțiunea „Inscriere online”  a acestui site