De curând Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău a organizat prima ediție a workshop-ului „Formarea formatorilor, o provocare permanentă”, la care au participat formatorii CCD Bacău, dar și formatori ai CCD Neamț, în virtutea parteneriatului încheiat între cele două instituții.

Workshop-ul face parte din calendarul activităților propuse de informaticianul Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacru” Bacău, în anul școlar 2023 – 2024.