În atenția cadrelor didactice

Ref.: Înscriere la programul de formare avizat ME „Educație pentru cetățenie activă”, care va debuta în jurul datei de 20.11.2023.

Număr de ore: 40 de ore în sistem blended learning (20 de ore față-în-față și 20 de ore asincron)
Preț: 100 lei.
Formatori: prof. Ciupercă  Lucica, prof. Dromereschi Irina-Maria, expert C.E.E.T. Andrei Monica-Margareta
Dosarul de înscriere va conține următoarele documente, scanate într-un singur pdf., în ordine:
1. Fișa de înscriere (Anexa 1) disponibilă pe pagina CCD Bacău, secțiunea „Înscrieri online cursuri avizate M.E” https://ccdbacau.ro/inscriere-online/; 2. Copie după B.I./C.I.;
3. Copie după certificatul de căsătorie şi/sau alte documente, care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
4. Copie numai după diploma de studii (nu și după foaia matricolă, supliment, etc), în concordanță cu postul/ catedra ocupată în acest an școlar;
5. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ (Anexa 2) disponibilă pe pagina CCD Bacău, secțiunea „Înscrieri online cursuri avizate M.E” https://ccdbacau.ro/inscriere-online/.

Pentru înscriere accesați link-ul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxqFwmCq_5qlTTgDYQvflq6ig5ajqdP8wvsrBdjU0CPSryaA/viewform

Ref.: Înscriere la programul de formare avizat ME „Gestionarea actelor de studii și a documentelor școlare în învățământul preuniversitar”, care va debuta în curând.

Grup țintă: secretari din învățământul preuniversitar.   Preț: 80 lei.
Pentru înscriere accesați link-ul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecM6WiZYYPpnIVomxfSUBGYDyPGrLB2JP8W78EmwBqOUtM4A/viewform