La nivelul județului Bacău au finalizat activitățile de formare următoarele grupe:

BC PROF III S1 S1_PROF_III_P6_01_BC_01
BC PROF III S1 S1_PROF_III_P6_02_BC_02
BC PROF III S1 S1_PROF_III_P6_03_BC_03
BC PROF III S1 S1_PROF_III_P6_04_BC_04
BC PROF III S2 S2_PROF_III_P6_01_BC_01
BC PROF III S2 S2_PROF_III_P6_02_BC_02
BC PROF III S2 S2_PROF_III_P6_03_BC_03
BC PROF III S2 S2_PROF_III_P6_04_BC_04
BC PROF III S2 S2_PROF_III_P6_05_BC_05
BC PROF III S2 S2_PROF_III_P6_06_BC_06
BC PROF III S2 S2_PROF_III_P6_07_BC_07
BC PROF IV S1 S1_PROF_IV_P6_01_BC_01
BC PROF IV S1 S1_PROF_IV_P6_02_BC_02
BC PROF IV S1 S1_PROF_IV_P6_03_BC_03
BC PROF IV S1 S1_PROF_IV_P6_04_BC_04
BC PROF IV S1 S1_PROF_IV_P6_05_BC_05
BC PROF IV S1 S1_PROF_IV_P6_06_BC_06
BC PROF IV S1 S1_PROF_IV_P6_07_BC_07
BC PROF IV S1 S1_PROF_IV_P6_08_BC_08
BC PROF IV S1 S1_PROF_IV_P6_09_BC_09
BC PROF IV S2 S2_PROF_IV_P6_01_BC_01
BC PROF IV S2 S2_PROF_IV_P6_02_BC_02
BC PROF IV S2 S2_PROF_IV_P6_03_BC_03
BC PROF IV S2 S2_PROF_IV_P6_04_BC_04
BC PROF IV S2 S2_PROF_IV_P6_05_BC_05
BC PROF IV S2 S2_PROF_IV_P6_06_BC_06
BC PROF IV S2 S2_PROF_IV_P6_07_BC_07
BC PROF IV S2 S2_PROF_IV_P6_08_BC_08
BC PROF IV S2 S2_PROF_IV_P6_09_BC_09

REZULTATE

A. PROF III – Management educațional în context mentoral – 64 h, 16cpt

1. În Seria I, desfășurată în perioada martie-aprilie 2023, la nivelul partenerului P6 – Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău, au fost organizate 19 grupe de formare, cuprinzând 657 cadre didactice înscrise. Dintre acestea, au absolvit programul de formare 645 cadre didactice, rata de promovabilitate fiind de 98,17 %.

PROF III Seria I Număr grupe Număr cursanți înscriși Număr absolvenți Procent de promovabilitate
BC 4 140 133 95 %
BV 7 237 234 98,73 %
NT 5 175 174 99,42 %
VS 3 105 104 99,04 %
TOTAL P6 19 657 645 98,17 %

2. Cursurile pentru Seria a II-a au debutat în luna aprilie 2023 cu 17 grupe de formare la nivelul P6, cuprinzând 595 cadre didactice înscrise. Evaluarea urmează a avea loc în luna iulie 2023.

PROF III Seria II Număr grupe Număr cursanți înscriși Număr absolvenți Procent de promovabilitate
BC 7 245 240 98%
BV 4 140 136 98%
NT 3 105 102 98%
VS 3 105 105
100%
TOTAL P6 17 595  583  99%

 

B. PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare, în context blended-learning – 64 h, 16 cpt

1. În Seria I, desfășurată în perioada martie-mai 2023, la nivelul partenerului P6 – Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău, au fost organizate 23 grupe de formare, incluzând 797 cadre didactice înscrise. Dintre acestea, au absolvit programul de formare 747 cadre didactice, rata de promovabilitate fiind de 93,72 %

PROF IV Seria I Număr grupe Număr cursanți înscriși Număr absolvenți Procent de promovabilitate
BC 9 315 302 95,87 %
BV 4 140 132 94,28 %
NT 3 105 97 92,38 %
VS 7 237 216 91,13 %
TOTAL P6 23 797 747 93,72 %

 

Cursurile pentru Seria a II-a au debutat în luna mai 2023 cu 14 grupe de formare la nivelul P6, cuprinzând 490 cadre didactice înscrise.

PROF III Seria II Număr grupe Număr cursanți înscriși Număr absolvenți Procent de promovabilitate
BC 9 296 255 85%
BV 3 105 98 97%
NT 2 61 59 98%
VS 0 0 0 0
TOTAL P6 14 462  412 96%