OME Nr. 4.224 din 6 iulie 2022 pentru Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile. Anexa la OME Nr 4224/06.07.2022 OM 4224

  • Procedura_echivalare_programe_complementare_Anexa_2_la_Nota_4663_DGMRURS_19.09.2022  anexa 2

  • Procedura_echivalare_programe_abilitare_functionala_Anexa_3_la_Nota_4663_DGMRURS_19.09.2022  anexa 3