Comemorarea a 100 ani de la prima conflagrație mondială, prin marcarea unei secvențe de acum 100 de ani: România în anul 1917.

Prin împlinirea a 100 de ani de la intrarea României în Marele Război, marcăm trecutul celor, care prin acțiunile lor remarcabile, au făcut posibilă Marea Unire și au trasat destinul european al României.

Obiective

 • consolidarea componentei educaționale a acestui angajament colectiv al românilor;
 • cercetarea istoriei locale prin prezentarea eroilor din teritoriile românești, care au participat la această conflagrație mondială;
 • consolidarea, prin materialele didactice prezentate, a competențelor de învățare pe tot parcursul vieții pentru elevi;
 • îmbunățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării la orele de istorie a unor lecții atractive, prin abordarea modernă a tematicii implicării României în Marele Război, asigurând o mai bună cunoaștere a istoriei spațiului românesc și european.
  discurs

  Discursul integral pe care regele Ferdinand l-a ţinut „pe şesul comunei Cleja, județul Bacău” în ziua de 22 martie 1917:


  ”Ostaşi, cu inima plină de nădejde vă salut azi pe voi, ostaşi din armata II-a care de mai multe luni aţi opus o rezistenţă nebiruită tuturor încerărilor vrăjmaşilor de a rupe liniile noastre. Voi staţi aici la un post de onoare păzitori neobosiţi ai hotarului Ţării, expuşi la atacurile unui vrăjmaş care în trufia lui crede că toţi trebuie să se închine lui, că toate drumurile, toate uşile sunt deschise lăcomiei sale de stăpânire, prin vitejia voastră bărbătească l-aţi învăţat să priceapă „pe aci nu se trece”.
  Am venit azi între voi să vă aduc prinosul meu de recunoştinţă pentru modul cum v-aţi luptat până acuma şi să împart acelor care s-au distins îndeosebi, răsplăţile lor, dar mulţumirea mea vă îmbrăţişează pe voi toţi care v-aţi condus ca nişte ostaşi vrednici de dragostea ce Ţara vă poartă , şi de la care Ţara şi Regele vostru mai aşteaptă multe fapte eroice.
  Dincolo de ţinuturile bogate dar pustiite acuma stau fraţii noştri şi suferă sub jugul nemilos al unui vrăjmaş care fără cruţare a cotropit o mare parte a iubitei noastre Ţări şi care suge până la cea din urmă picătură de viaţă a unei populaţii chinuite şi batjocorite în cele mai sfinte sentimente ale ei. Acolo zic sub ţarinele sfinţite de sângele lor mii de viteji care şi-au dat viaţa pentru mărirea patriei, ei toţi vă cheamă, ei toţi aşteaptă de la voi să goniţi din pământul românesc armatele vrăjmaşe, să înfigeţi drapelele voastre victorioase iarăşi în pământul strămoşesc.
  Vă mai aşteaptă lupte grele, căci drumul este lung, dar cu ajutorul lui Dumnezeu îl veţi străbate ca biruitori.
  Vouă fiilor de ţărani care aţi apărat cu braţul vostru pământul unde v-aţi născut, unde aţi crescut, vă spun Eu, Regele vostru că pe lângă răsplata cea mare a izbândei care vă asigură fiecăruia recunoşinţa neamului nostru întreg, aţi câştigat totodată dreptul a stăpâni într-o măsură mai largă pământul pe care v-aţi luptat. Eu, Regele vostru, voi fi întâiul a da pildă. Vi se va da şi o largă participare la treburile statului. Arătaţi – scumpii mei ostaşi –  demni de încredere ce Ţara şi Regele vostru pun în voi şi împliniţi-vă ca până acuma datoria voastră cu sfinţenie.
  Să trăiască scumpa noastră Ţară şi viteaza ei armată, nădejdea şi fala ei!

  prof. dr. Anton Coșa, text publicat în Bacăul Eroic. Revistă de cultură, educație patriotică și de cinstire a eroiloranul VI, nr. 10, Bacău, 2015, p. 53.