CASA CORPULUI DIDACTIC ”GRIGORE TABACARU” BACĂU

Centre de documentare şi informare din județul Bacău (vezi lista centrelor)LEGISLAŢIE C.D.I.

1. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A BIBLIOTECILOR ŞCOLARE ŞI A CENTRELOR DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE, aprobat prin O.M. NR. 5556/07.X.2011 (pp. 12-31).
2.
METODOLOGIA DE EVALUARE ANUALĂ A ACTIVITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC ŞI DIDACTIC AUXILIAR , aprobată prin O.M. NR. 6143/01.XI.2011.
  • ANEXA NR. 30: Fişa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de profesor documentarist din învăţământul preuniversitar, (pp. 87-94).
  • ANEXA NR. 31: Fişa cadru a postului de profesor documentarist, (pp.95-100).
PROCEDURA DE ÎNFIINȚARE/REAMENAJARE A UNUI C.D.I.
Procedura înființare CDI - procedura infiintare

 Procedura reamenajare CDI procedura reamenajare

ACTIVITATE METODICĂ
Scrisoare metodică - scrisoarea

Planificarea activităților metodice - anul școlar 2017 - 2018 (vezi planificarea)