CASA CORPULUI DIDACTIC ”GRIGORE TABACARU” BACĂU

Centre de documentare şi informare din județul Bacău  centrelor


LEGISLAȚIE CDI

  1. Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, aprobat prin O.M. Nr. 5556/07.X.2011 (pp. 12-31).
  2. Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin O.M. Nr. 6143/01.XI.2011.
  • Anexa nr. 30: Fişa cadru de autoevaluare/evaluare în vederea stabilirii calificativului anual pentru funcţia de profesor documentarist din învăţământul preuniversitar, (pp. 87-94).
  • Anexa nr. 31: Fişa cadru a postului de profesor documentarist, (pp.95-100). 
ACTIVITATE METODICĂ

Scrisoare metodică.scrisoare

Planificarea activităților metodice - anul școlar 2017 - 2018. planificarea

PROCEDURA DE ÎNFIINȚARE/REAMENAJARE A UNUI C.D.I.

1. Procedura reamenajare CDI. procedura


2. Procedura înființare CDI. proceduraPrimul cerc metodic al responsabililor CDI  din acest an şcolar a avut loc joi, 25.01.2018, la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din Bacău, având ca temă Lectura imaginii în CDI. Întâlnirea a cuprins o activitate pedagogică legată de utilizarea filmului pentru înțelegerea unei opere literare, și susţinerea referatului cu titlul Concepte teoretice și semnificații ale lecturii cu și prin imagini.

Centrele de documentare şi informare se află sub coordonarea metodologică a Casei Corpului Didactic, de cercul metodic ocupându-se dra Vasilica Petronela Irimia, profesor formator în cadrul CCD Bacău.

CDI MOINEȘTI - CERC


Al doilea cerc metodic al responsabililor CDI din acest an şcolar a avut loc miercuri, 21.03.2018, la Şcoala Gimnazială „George Enescu” din Moineşti, având ca temă Activitatea culturală - cadru pentru dezvoltarea competenţelor cheie ale elevului.Întâlnirea a cuprins o activitate demonstrativă legată de sărbătoarea Paştelui şi susţinută de prof. documentarist Eduard Dumea, în colaborare cu prof. Ioana Alupei şi prof. Gina Enea, ultimii coordonând elevii participanţi din clasele a III-a C şi a VII-a C. Centrele de documentare şi informare se află sub coordonarea metodologică a Casei Corpului Didactic, de cercul metodic ocupându-se dra Vasilica Petronela Irimia, profesor formator în cadrul CCD Bacău.