Sistemul de acumulare a creditelor profesionale transferabile - Recunoaștere și echivalare în credite profesionale transferabile

Anul școlar 2022 - 2023


 • OME Nr. 4.224 din 6 iulie 2022 pentru Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.
 • Anexa la OME Nr 4224/06.07.2022 (clik aici)

 • Procedura_echivalare_programe_complementare_Anexa_2_la_Nota_4663_DGMRURS_19.09.2022 (vezi anexa 2)

 • Procedura_echivalare_programe_abilitare_functionala_Anexa_3_la_Nota_4663_DGMRURS_19.09.2022 (vezi anexa 3)

ECHIVALARE CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE

an școlar 2021 - 2022

Instrucțiuni referitoare la echivalarea creditelor profesionale transferabile

CĂTRE,
Unitățile de învățământ preuniversitar din județul Bacău,
În atenția Doamnei/Domnului Director și a Responsabilului cu perfecţionarea şi formarea continuă,


Având în vedere prevederile OMEC nr. 5967 din 6 noiembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, vă aducem la cunoștință că activitățile se vor desfășura după următorul   calendar :

-   1 septembrie – 15 noiembrie 2021   – cadrele didactice vor depune la secretariatul unităţii de învăţământ în care sunt încadrate în anul şcolar respectiv cererea şi un dosar care va conţine copii în conformitate cu originalul ale diplomelor/atestatelor/adeverinţelor care certifică participarea la formele de organizare a formării continue pentru care solicită echivalarea în credite profesionale transferabile, validate prin semnătura solicitantului;

-   16 – 17 noiembrie 2021   – centralizarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor depuse de cadrele didactice;

-   18 – 19 noiembrie 2021   – unitățile de învățământ solicită Casei Corpului Didactic Bacău repartizarea profesorilor metodiști în comisiile de echivalare de la nivelul unității;

-   19 noiembrie 2021 – 14 ianuarie 2022   – activitatea comisiilor de echivalare;

-   după 15 ianuarie 2022   – validarea rezultatelor comisiei în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ și emiterea adeverinţelor privind echivalarea/recunoaşterea creditelor profesionale transferabile.

Vezi

anexa 1   anexa 2       anexa 3   ANEXA 4    ANEXA 5   OM

lista cu reprezentanții CCD Bacău 2021 - 2022 - vezi lista

completare lista cu reprezentanții CCD Bacău 2021 - 2022 - vezi completarea

ECHIVALARE CREDITE PROFESIONALE TRANSFERABILE

an școlar 2020 - 2021

Instrucțiuni referitoare la echivalarea creditelor profesionale transferabile

Reprezentanți comisii de echivalare 2020 - 2021

vezi lista2

vezi lista

Legislație:

 • Metodologia se aplică pentru echivalarea creditelor transferabile obținute prin activitățile de formare continuăordin

Calendar:

Metodologia se aplică pentru echivalarea creditelor transferabile obținute prin activitățile de formare continuă finalizate în anul școlar precedent

 • 1 - 15 Septembrie - depunerea cererilor insoțite de fotocopii ale documentelor justificative la secretariatul unității școlare;
 • 15 - 20 Septembrie - emiterea deciziilor de către directorul unității școlar;
 • 20 - 30 Septembrie - întrunirea comisiilor;
 • 1 Octombrie - afișarea rezultatelor.

Documente utile:

Planificare activitate comisii de echivalare planificare

Pentru eficientizarea activității comisiei, responsabilul cu formarea continuă, membru al comisiei de echivalare, va avea, în dosarul comisiei cu care vine la sediul CCD în zilele programate, următoarele documente:

 • Un exemplar, în original, al deciziei directorului de constituire a comisiei de echivalare,
 • Dosarele persoanelor care solicită echivalare (cerere + copii în conformitate cu originalele ale diplomelor)
 • Fişa individuală – pentru fiecare cerere depusă
 • Proces-verbal

Centralizare echivalare activități formare continuă septembrie 2017

1. Scoala Gimnaziala "Ion Creanga" Bacau

2. Scoala Gimnaziala "Nicolae Iorga" Bacau

3. Scoala Gimnaziala "Mihai Dragan" Bacau

4. Scoala Gimnaziala nr. 1 Valea Seaca

5. Scoala Gimnaziala Cleja

6. Scoala Gimnaziala nr. 1 Orbeni

7. Scoala Gimnaziala Buhoci

8. Scoala Gimnaziala Filipesti

9. Scoala Gimnaziala Turluianu

10. Scoala Gimnaziala "Scarlat Longhin" Dofteana

11. Scoala Gimnaziala "Ion Borcea" Racova

12. Scoala Gimnaziala Tisa-Silvestri

13. Scoala Gimnaziala Pirjol

14. Colegiul "Grigore Antipa" Bacau

15. Colegiul "Henri Coanda" Bacau

16. Colegiul National de Arta "George Apostu" Bacau

17. Colegiul National "Dimitrie Cantemir" Onesti

18. Liceul Tehnologic "Al Vlahuta" Podu Turcului

  Planificare activitate comisii de echivalare - an scolar 2019 - 2020

  planificarea