Centrul Regional de Resurse pentru Educaţia Civică

A fost creat în mai 2003, în cadrul Proiectului «Educaţia civică- Curriculum- pregătirea profesorilor» realizat în parteneriat de Ministerul Educaţiei si Cercetării şi Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, prin Ambasada SUA la Bucureşti.

Proiectul a fost conceput iniţial pentru perioada 1 martie 2001 -1 septembrie 2006, dar interesul manifestat de elevi si profesori, numărul mare al tinerilor implicaţi în proiect şi al activităţilor desfaşurate au determinat continuarea acestuia şi în prezent.

Centrul Regional de Resurse pentru Educaţia Civică are arondate judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Bacău, Vaslui si Neamţ. Centrul oferă consultanţă şi resurse şcolilor din aceste judeţe.


Scopul proiectului

  • Pregătirea elevilor români în vederea participării active la construirea unei societăţi democratice pluraliste.
  • Promovarea relatiilor democratice între membrii comunităţii.
  • Pregătirea profesorilor.

Activităţi specifice

  • Voluntariat pentru elevi şi profesori
  • Cursuri de formare continuă
  • Consultarea de cărţi şi materiale de specialitate
  • Proiectarea unor lecţii sau activităţi,în colaborare cu American Corner
  • Consultanţă acordată profesorilor stagiari sau diriginţi
  • Organizarea unor activităţi diverse in colaborate cu ONG-uri,instituţii publice, autorităţile locale, părinţi.