GDPR - PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CASA CORPULUI DIDACTIC „GRIGORE TABACARU” BACĂU

1. Introducere

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău prelucrează datele cu caracter personal furnizate de persoane fizice în conformitate cu dispoziţiile legale cu privire la protecţia datelor cu caracter personal dintr-un scop legitim, contractual, de gestiune economică - financiară şi administrativă. 

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău ia toate măsurile necesare pentru a păstra toate informațiile personale în condiții de siguranță și confidențialitate

2. Date cu caracter personal 

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

3. Legislație relevantă
  1. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
  2. Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare – Republicare
  3. Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
  4. Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date
4. Prelucrarea datelor la nivelul CCD Bacău

1. Notă de informare privind procesarea datelor cu caracter personal  a Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău. 

2. Ghid  pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în cadrul Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău

5. Link-uri utile:
  1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)