CASA CORPULUI DIDACTIC ”GRIGORE TABACARU” BACĂU
SECURITATEA INFORMAŢIILOR ŞI A SISTEMULUI IT 

CASA CORPULUI DIDACTIC „GRIGORE TABACARU” BACĂU

Securitatea informației se ocupă cu protejarea informației și sistemelor informatice, de accesul neautorizat, folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea sau distrugerea lor.