Funcţionează ca:

 • Centru de informare şi documentare cu privire la cultura şi civilizaţia americană, dar şi asupra problemelor societăţii contemporane;
 • Platformă pentru organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni şi dezbateri cu tematică culturală, educaţională, socială, cu participarea elevilor, a cadrelor didactice şi a publicului interesat.

Colecţiile de documente, tipărite şi pe suport electronic, vizează domeniile:

 • Literatură americană clasică şi contemporană;
 • Istoria şi geografia Americii;
 • Arta americană;
 • Ştiinţe sociale şi politice;
 • Predarea şi învăţarea limbii engleze;
 • Sistemul educaţional şi oportunităţile de studiu în SUA;
 • Cărţi pentru copii.

Dotarea tehnică:

 • 10 calculatoare conectate la Internet;
 •  imprimantă alb-negru;
 • imprimantă color;
 • scanner;
 • copiator;
 •  TV,  VHS,  DVD;
 • combină audio, sistem stereo;
 • video-proiector;
 • cameră foto digitală;
 • cameră video digitală;

Pentru informații despre activitatea curentă a Centrului ”American Corner Bacău”, accesați pagina de facebook