Biblioteca „Violeta Băjenaru” a Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău este o bibliotecă de specialitate, de drept public, fără personalitate juridică, ce îndeplineşte funcţii de informare şi documentare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar.

Prin activitatea desfăşurată, ea sprijină procesul instructiv-educativ şi satisface nevoia de informare documentară a cadrelor didactice, fiind un nucleu de inovaţie, experimentare şi difuzare a noutăţilor în domeniul educaţiei. În plus, Biblioteca C.C.D. îndeplineşte şi funcţii de coordonare şi îndrumare metodologică a bibliotecilor şcolare din reţeaua judeţeană. Pentru mai multe informaţii descărcaţi Regulamentul de organizare şi funcţionare.

Biblioteca dispune de trei săli:

  • Sală de împrumut,
  • Centrul „American Corner Bacău”
  • Depozit

Fondul de publicaţii cuprinde aproximativ 33.000 volume, în principal din domeniile: educaţie, învăţământ, psihologie, sociologie, filosofie, istorie, politică, geografie, ştiinţe exacte şi aplicate, artă. Colecţiile bibliotecii se îmbogăţesc permanent cu lucrări ce tratează prioritar teme de actualitate din domeniile psihopedagogie, management educaţional, învăţământ special, sociologie,…Pentru a afla condiţiilor de înscriere la bibliotecă, de împrumut la domiciliu şi/sau la sala de lectură a bibliotecii, consultaţi Regulamentul de ordine interioară.

Vă aşteptăm la sediul bibliotecii de luni până vineri între orele 09.00 – 15.30.

INFORMAȚII
Informații despre activitățile de îndrumare și coordonare metodologică   a bibliotecarilor școlari din județul Bacău pot fi aflate accesând SITE