Programe de formare continuă PROF

Programe de formare continuă derulate prin casele corpului didactic, în cadrul proiectului ”Profesionalizarea carierei didactice – PROF”:

1. PROF III – Management educational în context mentoral – 64 ore, 16 credite profesionale transferabile.

Acesta este un program de formare a mentorului de carieră didactică, implementat de fiecare CCD partener în proiect.

Proiectul are în vedere formarea în cadrul programului PROF III a minimum 7000 cadre didactice, din care: a) minimum 3500 din categoria personal didactic din învățământ preuniversitar, din care certificate minimum 3000 persoane; b) minimum 3500 persoane din echipa managerială la nivelul școlii, manageri școlari (personal de conducere, îndrumare si control/coordonatori ai comisiilor pentru formare continuă și mentorat – prevăzute de ROFUIP), din care minimum 3000 persoane certificate.

2. PROF IV- Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning – 64 ore, 16 credite profesionale transferabile

program de formare organizat şi desfăşurat în sistem mentoral, la nivelul comunității de învățare, implementat de CCD-urile partenere în proiect.

Acest program de formare vizează dezvoltarea competențelor de:

  • predare-învățare-evaluare în sistem blended-learning/ online în contextul realizării de lecții/clase virtuale prin canale/instrumente de streaming;
  • utilizare a resurselor educaționale deschise-RED; particularizarea curriculumului revizuit cu focalizare pe copiii si tinerii din minoritatea roma, copii din medii dezavantajate socio-economic, din mediul rural și elevi cu dizabilități sau școlarizați la domiciliu și în spital, prin creare și aplicare de curriculum –componentă inter/transdisciplinară cu modulele:
    • Educație digitală și abilități media;
    • Strategii metacognitive;
    • Educație incluzivă și dezvoltarea gândirii critice.

Proiectul are în vedere formarea în cadrul programului PROF IV a minimum 20.000 persoane din categoria personal didactic din învățământul preuniversitar – nivel liceal, formate pe arii curriculare/domenii, din care minimum 18.000 persoane certificate.