Debut înscriere programe de formare avizate de ME și furnizate de Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, în anul școlar 2023 –  2024

Dosarul va conține documentele scanate într-un singur pdf., în ordinea de mai jos
1. Fișa de înscriere (Anexa 1 – vezi arhiva atașată)
2. Copie după B.I./C.I.;
3. Copie după certificatul de căsătorie şi/sau alte documente, care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
4. Copie numai după diploma de studii (nu și după foaia matricolă, supliment, etc), în concordanță cu postul/ catedra ocupată în acest an școlar;
5. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ (Anexa 2 – vezi arhiva atașată)
6. Adeverință pentru personalul didactic auxiliar (ANEXA 3 2023_2024_didactic_auxiliar)