În atenția cadrelor didactice înscrise la examenul național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023

Ref.: Înscriere la programul de formare pentru pregătirea cadrelor didactice în vederea participării la examenul pentru definitivare în învățământul preuniversitar, avizat ME

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău organizează programul de pregătirea cadrelor didactice în vederea participării la examenul național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023.

Înscrierile se vor face online, până duminică, 18 iunie 2023, prin completarea formularului:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIiaiuZlRIX2LgPv4iib_fLG8iKQKtab9z9deoY-QF7vfVQg/viewform

Grup țintă: cadre didactice din județul Bacău, înscrise la examenul național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023.

Programul de formare se desfășoară în sistem online (sincron/asincron), pe platforma G Suite ccdbacau.ro (Google Classroom). Link-urile de acces și pașii de logare le veți primi pe adresa de email.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău eliberează absolvenților programului de formare, o adeverință de participare.

Dosarul cursantului va conține următoarele documentele de înscriere, scanate într-un singur pdf, în această ordine:

  1. Cerere de înscriere – FISA_de_înscriere_programe_de_formare_2022_2023_Anexa_1_CCDBC
  2. Copie CI
  3. Copie certificat de naștere
  4. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
  5. Copie după diploma de studii (fără foaie matricolă/ supliment)