În atenția cadrelor didactice înscrise la concursul național de ocupare a posturilor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2023

 Ref.: Înscriere la programul de formare pentru pregătirea cadrelor didactice în vederea participării la concursul național de ocupare a posturilor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, avizat ME

            Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Bacău Nr. 4406/24.05.2023 privind organizarea și derularea programului de pregătirea cadrelor didactice în vederea participării la concursul național de ocupare a posturilor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023, derulat de Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru”Bacău în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Bacău, vă informăm că înscrierile la acest program de formare se realizează online, până luni, 5 iunie 2023, prin completarea formularului de înscriere:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUEDl3PxyH4De9w7j7Mwqe9x3BVybIddWYmeQcmi0R3X6fjA/viewform

Grup țintă: cadre didactice din județul Bacău, înscrise la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2023.

Programul de formare se desfășoară în sistem online (sincron/ asincron), pe platforma G Suite ccdbacau.ro  (Google Classroom ). Link-urile de acces și pașii de logare le veți primi pe adresa de email.

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău eliberează absolvenților programului de formare, o adeverință de participare.

 DOSARUL CURSANTULUI va conține următoarele documentele de înscriere, scanate într-un singur pdf, în această ordine:

  1. Cerere de înscriere – FISA_de_înscriere_programe_de_formare_2022_2023_Anexa_1_CCDBC
  2. Copie CI;
  3. Copie certificat de naștere;
  4. Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)

Înapoi la pagina Activitate