CASA CORPULUI DIDACTIC ”GRIGORE TABACARU” BACĂU
Training Teachers to Impact 21st century students

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE, în cadrul Programului de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor (2014-2021)

  ID: 2018-EY-PMIP-R1-0004PREZENTARE

Acest proiect reprezintă o oportunitate ...


PARTENERI

  Cursurile sunt furnizate de partenerii de proiect ....


OBIECTIVE

Principalele obiective ...


MOBILITATI 

Mobilitățile ...


DISEMINARE ȘI VALORIZARE

Diseminarea și .....


REZULTATE

Rezultatele proiectului ....

PREZENTARE


Prezentare proiect

Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău desfășoară, în perioada 1 octombrie 2018 – 30 septembrie 2020, proiectul „Training Teachers   to Impact 21st century students”.   Proiectul este finanțat prin Granturile SEE, în cadrul Programului de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor (2014-2021),   ID: 2018-EY-PMIP-R1-0004.

Acest proiect reprezintă o oportunitate pentru formatorii noștri de a-și actualiza cunoștințele, a observa modele de bune practici, a împărtăși experiențe, astfel încât să fie pregătiți pentru a produce o schimbare atât în propriile practici, cât și, prin multiplicarea rezultatelor obținute, a practicilor profesorilor la clasă.

Proiectul include participarea unui număr de 9 experți ai instituției la 3 cursuri de formare; cei 9 formatori selectați din grupul țintă sunt cadre didactice cu experiență în tematicile cursurilor, cu experiență de formatori la nivel local, nivel al limbii engleze minimum B1.


Prin intermediul celor 3 cursuri, beneficiarii direcți, participanții, se vor familiariza cu noi instrumente de evaluare, vor explora metode de predare/formare specifice secolului XXI, își vor dezvolta flexibilitatea, competențele de comunicare, interpersonale și interculturale.

Beneficiarii indirecți, profesori de diferite discipline din județ, își vor actualiza cunoștințele metodice, vor deprinde metode de motivare a elevilor și vor învăța să adapteze metodele de predare-evaluare la nevoile elevilor.  

Impactul asupra beneficiarilor indirecți va fi asigurat prin instruirea unui număr de aproximativ 120 profesori din județ în cadrul celor 3 workshopuri realizate de participanți în urma formării, dar și prin cursurile de formare din oferta CCD Bacău care vor include metode, conținuturi și abordări specifice secolului XXI.

Rezultatele tangibile ale proiectului sunt materialele de curs realizate de participanți pentru actualizarea ofertei de formare a CCD Bacău, 120 profesori formați, 120 planuri de lecție/activități aplicate de profesori la clasă, certificate de participare, rapoarte individuale, materiale de diseminare.

PARTENERI

Newschool AS Oslo, Norvegia

site partener

InterCultural Iceland Reykjavik, Islanda

site partener

OBIECTIVE

La nivel instituțional,

proiectul are ca scop dezvoltarea ofertei de formare prin cursuri noi și prin actualizarea cursurilor deja existente cu metode, conținuturi și abordări noi.

La nivelul participanților,

  proiectul își propune:

  • familiarizarea cu noi instrumente de evaluare specifice secolului 21;
  • explorarea unor metode de predare/formare specifice sec. 21;
  • dezvoltarea flexibilității, a competențelor de comunicare și interpersonal;
  • dezvoltarea competențelor interculturale.

La nivelul beneficiarilor indirecți,

profesori de diferite discipline din județ, ne propunem:

  •   dezvoltarea cunoștințelor metodice și a capacității de motivare a elevilor;
  • îmbunătățirea activității și adaptarea metodelor de predare-evaluare la nevoile elevilor.  

SELECȚIE PARTICIPANȚI

RUNDA I

RUNDA I DE SELECȚIE - ANUNȚ NR. 1

  • Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează și desfășoară, în perioada 12 - 25.09.2018 , prima rundă de selecție a echipei de mobilitate, în vederea participării la cursul „The Teacher as a Change Agent” , din cadrul Proiectului SEE „Training Teachers to Impact 21st century students” , finanțat prin Programul de educație, burse, ucenicie și antrepreneriatul tinerilor (2014 - 2021), ID: 2018-EY-PMIP-R1-0004. Anunt

RUNDA I DE SELECȚIE - ANUNȚ NR. 2

  • Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează și desfășoară, în perioada 24.09 – 08.10.2018 , prima rundă de selecție a echipei de mobilitate, în vederea participării la cursul „The Teacher as a Change Agent” , din cadrul Proiectului SEE „Training Teachers to Impact 21st century students”, finanțat prin Programul de educație, burse, ucenicie și antrepreneriatul tinerilor (2014 - 2021), ID: 2018-EY-PMIP-R1-0004. Anunt

 

RUNDA I DE SELECȚIE - ANUNȚ NR. 3

  • Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează și desfășoară, în perioada 15 - 22.10.2018 , prima rundă de selecție a echipei de mobilitate, în vederea participării la cursul „The Teacher as a Change Agent”, din cadrul Proiectului SEE „Training Teachers to Impact 21st century students”, finanțat prin Programul de educație, burse, ucenicie și antrepreneriatul tinerilor (2014 - 2021), ID: 2018-EY-PMIP-R1-0004. Anunt
RUNDA II

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează și desfășoară, în perioada 12 - 21.12.2018 , runda a doua de selecție a echipei de mobilitate, în vederea participării la cursurile „Assessment for learning - Creative and diverse assessment methods for education for the 21st century” și „Reaching, teaching and keeping our learners. Methods and approaches to reach and increase retention of disadvantaged learners” din cadrul Proiectului SEE „Training Teachers to Impact 21st century students”, finanțat prin Programul de educație, burse, ucenicie și antrepreneriatul tinerilor (2014 - 2021), ID: 2018-EY-PMIP-R1-0004.

AnuntMOBILITĂȚI

03 - 07 decembrie 2018, Oslo

The teacher as a change agent

03 – 08 martie 2019, Reykjavik

Assessment for learning. Creative and diverse assessment methods for education for the 21st century

03 – 09 noiembrie 2019, Reykjavik

Reaching, teaching and keeping our learners. Methods and approaches to reach and increase retention of disadvantaged learners
DISEMINARE ȘI VALORIZARE


Your Title Here

This is a text box. Write your own content here.


Your Title Here

This is a text box. Write your own content here.


Your Title Here

This is a text box. Write your own content here.


Your Title Here

This is a text box. Write your own content here.

REZULTATE

Your Title Here

This is a text box. Write your own content here. This is an excellent place for you to add a paragraph and let your visitors know more about you and your services.