CASA CORPULUI DIDACTIC ”GRIGORE TABACARU” BACĂU
Cross Out Borders by Adopting New Approaches to Teaching

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE, în cadrul Programului de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor (2014-2021)

ID: 2018-EY-PMIP-R2-0007


Training Teachers to Impact 21st century students

Proiectul este finanțat prin Granturile SEE, în cadrul Programului de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor (2014-2021)

  ID: 2018-EY-PMIP-R1-0004PREZENTARE

Acest proiect reprezintă o oportunitate ...


PARTENERI

  Cursurile sunt furnizate de partenerii de proiect ....


OBIECTIVE

Principalele obiective ...


MOBILITATI 

Mobilitățile ...


DISEMINARE ȘI VALORIZARE

Diseminarea și .....


REZULTATE

Rezultatele proiectului ....

PREZENTARE


Prezentare proiect

Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău desfășoară, în perioada 1 octombrie 2018 – 30 septembrie 2020, proiectul „Training Teachers   to Impact 21st century students”.   Proiectul este finanțat prin Granturile SEE, în cadrul Programului de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor (2014-2021),   ID: 2018-EY-PMIP-R1-0004.

Acest proiect reprezintă o oportunitate pentru formatorii noștri de a-și actualiza cunoștințele, a observa modele de bune practici, a împărtăși experiențe, astfel încât să fie pregătiți pentru a produce o schimbare atât în propriile practici, cât și, prin multiplicarea rezultatelor obținute, a practicilor profesorilor la clasă.

Proiectul include participarea unui număr de 9 experți ai instituției la 3 cursuri de formare; cei 9 formatori selectați din grupul țintă sunt cadre didactice cu experiență în tematicile cursurilor, cu experiență de formatori la nivel local, nivel al limbii engleze minimum B1.


Prin intermediul celor 3 cursuri, beneficiarii direcți, participanții, se vor familiariza cu noi instrumente de evaluare, vor explora metode de predare/formare specifice secolului XXI, își vor dezvolta flexibilitatea, competențele de comunicare, interpersonale și interculturale.

Beneficiarii indirecți, profesori de diferite discipline din județ, își vor actualiza cunoștințele metodice, vor deprinde metode de motivare a elevilor și vor învăța să adapteze metodele de predare-evaluare la nevoile elevilor.  

Impactul asupra beneficiarilor indirecți va fi asigurat prin instruirea unui număr de aproximativ 120 profesori din județ în cadrul celor 3 workshopuri realizate de participanți în urma formării, dar și prin cursurile de formare din oferta CCD Bacău care vor include metode, conținuturi și abordări specifice secolului XXI.

Rezultatele tangibile ale proiectului sunt materialele de curs realizate de participanți pentru actualizarea ofertei de formare a CCD Bacău, 120 profesori formați, 120 planuri de lecție/activități aplicate de profesori la clasă, certificate de participare, rapoarte individuale, materiale de diseminare.

PARTENERI

Newschool AS Oslo, Norvegia

site partener

InterCultural Iceland Reykjavik, Islanda

site partener

OBIECTIVE

La nivel instituțional,

proiectul are ca scop dezvoltarea ofertei de formare prin cursuri noi și prin actualizarea cursurilor deja existente cu metode, conținuturi și abordări noi.

La nivelul participanților,

  proiectul își propune:

 • familiarizarea cu noi instrumente de evaluare specifice secolului 21;
 • explorarea unor metode de predare/formare specifice sec. 21;
 • dezvoltarea flexibilității, a competențelor de comunicare și interpersonal;
 • dezvoltarea competențelor interculturale.

La nivelul beneficiarilor indirecți,

profesori de diferite discipline din județ, ne propunem:

 •   dezvoltarea cunoștințelor metodice și a capacității de motivare a elevilor;
 • îmbunătățirea activității și adaptarea metodelor de predare-evaluare la nevoile elevilor.  

SELECȚIE PARTICIPANȚI

RUNDA I

RUNDA I DE SELECȚIE - ANUNȚ NR. 1

 • Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează și desfășoară, în perioada 12 - 25.09.2018 , prima rundă de selecție a echipei de mobilitate, în vederea participării la cursul „The Teacher as a Change Agent” , din cadrul Proiectului SEE „Training Teachers to Impact 21st century students” , finanțat prin Programul de educație, burse, ucenicie și antrepreneriatul tinerilor (2014 - 2021), ID: 2018-EY-PMIP-R1-0004. Link1

RUNDA I DE SELECȚIE - ANUNȚ NR. 2

 • Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează și desfășoară, în perioada 24.09 – 08.10.2018 , prima rundă de selecție a echipei de mobilitate, în vederea participării la cursul „The Teacher as a Change Agent” , din cadrul Proiectului SEE „Training Teachers to Impact 21st century students”, finanțat prin Programul de educație, burse, ucenicie și antrepreneriatul tinerilor (2014 - 2021), ID: 2018-EY-PMIP-R1-0004. Link 2

 

RUNDA I DE SELECȚIE - ANUNȚ NR. 3

 • Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează și desfășoară, în perioada 15 - 22.10.2018 , prima rundă de selecție a echipei de mobilitate, în vederea participării la cursul „The Teacher as a Change Agent”, din cadrul Proiectului SEE „Training Teachers to Impact 21st century students”, finanțat prin Programul de educație, burse, ucenicie și antrepreneriatul tinerilor (2014 - 2021), ID: 2018-EY-PMIP-R1-0004. Link 3


REZULTATE RUNDA 1

Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău anunță rezultatele finale ale selecției echipei de mobilitate în vederea participării la cursul „The Teacher as a Change Agent” - Oslo, Norvegia, 3-7 decembrie 2018 , din cadrul Proiectului SEE „Training Teachers to Impact 21st century students” finanțat prin Programul de educație, burse, ucenicie și antreprenoritatul tinerilor (2014-2021)-ID: 2018-EY-PMIP-R1-0004

RUNDA II

Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău organizează și desfășoară, în perioada 12 - 21.12.2018 , runda a doua de selecție a echipei de mobilitate, în vederea participării la cursurile „Assessment for learning - Creative and diverse assessment methods for education for the 21st century” și „Reaching, teaching and keeping our learners. Methods and approaches to reach and increase retention of disadvantaged learners” din cadrul Proiectului SEE „Training Teachers to Impact 21st century students”, finanțat prin Programul de educație, burse, ucenicie și antrepreneriatul tinerilor (2014 - 2021), ID: 2018-EY-PMIP-R1-0004.

LINK 4Rezultatele rundei a doua de selectie pentru proiectul SEE "Training Teachers to Impact 21st century students"

MOBILITĂȚI

Curs The Teacher as a Change Agent OSLO

 În perioada 3-7 decembrie 2018, trei formatori ai Casei Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău au participat, în urma selecției, la cursul The Teacher as a Change Agent , în Oslo, Norvegia. Formatorul este de origine română, stabilit în Norvegia de 15 ani, și conduce un institut de formare, Newschool, partener asociat prin programele pe care le dezvoltă, la KaosPilot Education Design Agency, din Danemarca. Experiența formatorului în învățământul academic, în psihologia organizatională și gândirea sistemică a contribuit decisive la designul educational al cursului, la aplicațiile cursului atât în etapa de formarea cursanților, cât și la întoarcerea în România.

În mod esential, cursul a fost construit ca un model de formare de formatori, cei 20 de cursanți fiind toți de origine română, de la instituții de conducere și de impact în sistemul de învățământ: Bacău (CCD) - 3 formatori, Alba (ISJ) - 5 inspectori scolari, Călărași (ISJ) - 4 inspectori școlari, Dâmbovița (ISJ) - 4 inspectori școlari, Tg Mureș (CJRAE) - 4 consilieri școlari. Participarea șefilor de instituții (ISJ și CJRAE) întăresc ideea că acest curs răspunde într-o mare măsură nevoilor și așteptărilor privind schimbarea și inovarea sistemului românesc de învățământ.

Pe parcursul celor 4 zile de cursuri și activități practice cursanții au construit un design curricular transformațional/educational, accentual căzând pe cum/când/de ce formăm echipe de lucru eficiente și motivate. Plecând de la nevoile commune dezbătute în focus-grup, aplicând metoda I DO ART, lucrând pe grupe, aplicând metoda Tuckman de formare a echipelor, dar și metode ludice ingenioase și reconfortante (jocul cu Lego sau cu Yo-yo), facilitatorul a condus grupul de cursanți spre atingerea obiectivului general al cursului: cum reușim să învățăm și să aplicăm metode coerente, facile dar stabile de creare a unui cadru motivational de învățare atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Etapele cursului au avut la bază diagrama Learning Arch (cu cele 3 faze ale învățării) care au condus grupul celor 20 de cursanți, de la formarea cadrului de învățare la susținerea (prin activitățile centrate pe valorificarea fiecărui membru și potențial al acestuia), reflecția și feedback-ul asupra activităților. Exercițiile și schemele de activități colaborative care au fost aplicate în construirea celor două proiecte (participanții au fost împărțiți în două echipe de câte 10 persoane) au stat la baza construirii celor două proiecte de design transforma ț ional educațional. Formatorii din Bacău au ales să lucreze, alături de membri ai celorlalte grupuri,   pe proiectul inițiat de consilierii școlari CJRAE Tg Mureș, Pregătirea consilierilor școlari și a diriginților lor, pentru adaptarea elevilor de clasa a V-a.

Programul de lucru a cuprins și vizita la o școală din Oslo, numită Școala democratică, o școală de aproximativ 100 de elevi, susținută de la bugetul de stat, dar și prin contribuția proprie a părinților. Modelul pe care îl propune această școală, așa cum arată și denumirea, este de a crea un parteneriat real între elevi și cadre didactice, prin întălniri săptămânale și lunare în consilii de lucru a elevilor și profesorilor, pentru a discuta și rezolva nevoile elevilor, în cadrul unor dezbateri, bazate pe exprimarea liberă a opiniilor și vot democratic, indiferent de vârstă (de la 6 ani la 16 ani). La un astfel de Consiliu a asistat și grupul de formatori din România.

În concluzie, modelele de activități, sesiunile de formare și aplicații propuse de facilitator au construit la nivelul cursanților idea și atitudinea că, într-adevăr, schimbarea pozitivă este posibilă, în primul rând la nivel individual, cu evoluție spre grupuri mai mici și, ulterior spre colectivități, care pot forma masa critică ce generează schimbarea, la nivel sistemic.

03 – 08 martie 2019, Reykjavik

Assessment for learning. Creative and diverse assessment methods for education for the 21st century

 În perioada 3-8 martie 2019, trei formatori ai Casei Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, au participat la un curs de formare cu privire la metode moderne de evaluare. Cursul, intitulat Assessment for learning. Creative and diverse assessment methods for education for the 21st century , s-a desfășurat în Borgarnes, Islanda și a fost susținut de către instituția de formare InterCultural Iceland. Formatorii participanți sunt profesori de limba engleză, biologie și discipline tehnice de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău, respectiv Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Bacău.

Cursul a reunit 26 de profesori din România, Spania, Portugalia, Belgia, Norvegia, Marea Britanie, Croația, Lituania, Italia și a cuprins scurte prezentări teoretice, discuții comparative și o multitudine de activități colaborative cu privire la tipuri de evaluare, cu accent pe valoarea formativă a evaluării și a lucrului pe grupe în contextul nevoii actuale de a dezvolta competențe specifice secolului XXI în rândul elevilor: gândire critică și rezolvare de probleme, abilități de colaborare în cadrul unei echipe, flexibilitate, inițiativă, comunicare orală și scrisă, accesarea și analiza informațiilor necesare realizării unei sarcini, curiozitatea, imaginația și creativitatea.

Programul de lucru a mai inclus deplasări la puncte de interes turistic din regiunea Borgarfjörður, orașul Stykkishólmur și muntele Kirkjufell și o vizită la Școala Menntaskóli Borgarfjarðar din Borgarnes care pune accent pe învățarea colaborativă, evaluarea formativă și folosirea tehnologiei în predare.

Această formare reprezintă a doua etapă în cadrul proiectului „Training Teachers   to Impact 21st century students” (2018-EY-PMIP-R1-0004), finanțat prin Granturile SEE, în cadrul Programului de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor (2014-2021).

Perioada 3 - 9. 11 .2019 Borgarnes, Islanda

Trei formatori ai CCD Bacău - prof. dr. Gabriel Leahu (director), prof. Oana-Andreea Bărbuț și prof. Iuliana-Maria Caraghin au participat în perioada 3 - 9. 11 .2019 la cursul structurat „Reaching, teaching and keeping our learners: Methods and approaches to reach and increase retention of disadvantaged learners”. Acesta a avut loc în Borgarnes, Islanda, fiind organizat de InterCultural Iceland și având în prim-plan identificarea celor mai pertinente soluții pentru păstrarea elevilor în școală.

Fiecare zi din săptămâna dedicată căutării de modalități pentru a face actul didactic mai activ și mai atractiv a devenit o piesă dintr-un puzzle semnificativ numit retenție (retention). Formatoarea Gudrun Petursdottir a livrat cu profesionalism fiecare element din acest puzzle, astfel încât să îi determine pe cursanți să înțeleagă rolul major al tuturor aspectelor ce țin de procesul educațional și de impactul acestora asupra elevilor. S-a plecat de la prezentarea în mod comparativ a sistemelor de învățământ din România, Germania, Spania, Croația, Slovenia, Finlanda, insistându-se asupra vârstei până la care învățământul este obligatoriu și asupra modalităților de reintegrare a celor care au abandonat școala. S-au purtat discuții despre cauzele și efectele abandonului școlar în contextul intercultural al secolului XXI, despre modalitățile de relaționare elev-elev și elev-profesor, despre importanța unui climat educațional propice dezvoltării elevului. S-au căutat soluții pentru păstrarea în sistemul educațional a elevului aflat în risc de abandon.

În timpul formării au existat numeroase dezbateri privind metodele de învățare bazate pe cooperare și modul în care acestea ar putea fi folosite în cazul elevilor în risc de abandon. A fost pusă în discuție și reţeaua complexă de relaţii sociale care îi reunește pe elevi în mediul școlar, precum și importanța rolului și a statusului. Au fost evidențiate metodele simple și metodele complexe de învățare prin cooperare. Au fost create diverse scenarii didactice folosind aceste strategii. Aplicarea metodei Jigsaw i-a determinat pe cursanți să înțeleagă importanța unor sarcini de lucru clare care să conducă la răspunsuri de succes. Dezbaterea privind metodele de evaluare a condus la conștientizarea de către profesor a nevoii de a-i încuraja și de a le acorda timp formabililor predispuși la abandon, pentru ca aceștia să revină asupra deciziei și pentru a se întoarce în sistem. Totodată a fost subliniată importanța oferirii unui feedback pozitiv, realist și prompt care să sprijine activitatea de învățare.

Experiența de formare a fost o reală oază de energie, de conectare la tot ceea ce înseamnă lucrul eficient și orientat către elevii care să identifice în școală o rampă necesară de pregătire a viitorului și nu un spațiu conjunctural la care să renunțe prematur.


DISEMINARE ȘI VALORIZARE

Consiliu Profesoral C.N. „Ferdinand I” Bacău - 1 februarie 2019

Seminar cu formatorii CCD Bacău - 6 februarie 2019

Consiliu Profesoral C.N. „Vasile Alecsandri” Bacău - 2 aprilie 2019

Consiliu Profesoral L.T. „Anghel Saligny” Bacău - 4 aprilie 2019


Consiliu profesoral – Liceul Teoretic   ”H. Coandă”   Bacău –22.11.2019

Consiliu profesoral – Școala Gimnazială ”Dr. Alexandru Șafran” Bacău – 18.12.2019


Catedra de limba română – Școala Gimnazială ”Dr. Alexandru Șafran” Bacău – 18.02.2020

Cercul pedagogic al profesorilor de limba română – Bacău-Sud – 25.02.2020

Curs avizat „Profesorul, agent al schimbării”


 Curs avizat „Metode creative de evaluare pentru secolul XXI”
Curs avizat ”Metode pentru păstrarea în școală a elevilor aflați în risc de abandon școlar” – 24 ore

calendar


REZULTATE

Rezultate tangibile

 • 9 experți ai CCD Bacău formați la standarde europene prin intermediul proiectului
 • 9 certificate Europass obținute de participanți
 • 3 cursuri de formare avizate și incluse în oferta de formare a CCD Bacău în anul școlar 2020-2021.
 • 120 cadre didactice formate în cadrul celor trei cursuri de formare Pagina web a proiectului
 • Panoul informativ al proiectului
 •  Articole în mass-media locală
 • seminarii de transfer organizate cu experții CCD Bacău
 • prezentări în cadrul consiliilor profesorale în școlile de proveniență ale formatorilor

Rezultate intangibile


Dezvoltarea competențelor formatorilor cu privire la:

-           Instrumente de evaluare pentru secolul XXI (3 participanți la cursul “Assessment for learning”)

-           Metode de predare/instruire relevante pentru secolul XXI (9 participanți)

-           Creșterea flexibilității, dezvoltarea competențelor de comunicare interpersonală, dezvoltarea competențelor interculturale

La nivelul beneficiarilor indirecți (120 cadre didactice)

-           dezvoltarea cunoștințelor metodice

Indicatori calitativi atinși: profesorii formați aplică metodele la clasă (fiecare profesor a aplicat cel puțin o dată metodele propuse în cadrul cursurilor, aspect vizibil în portofoliul de evaluare finală)

-           îmbunătățirea activității și adaptarea metodelor de predare-evaluare la nevoile elevilor

Indicatori calitativi: majoritatea cadrelor didactice declară o îmbunătățire a relației cu elevii prin aplicarea metodelor interactive de predare/evaluare

-             capacitatea de a face față lipsei de motivație a elevilor. Indicatori calitativi: se constată creșterea motivației majorității elevilor în urma aplicării noilor metode, creșterea interesului față de disciplină, implicarea mai mare în activitățile propuse. Acest aspect a fost discutat în cadrul cursurilor de formare, în etapa de evaluare).